Wat is Waarheid?
Mystiek

Wat is Waarheid?

Het is goed om te beseffen dat iemands waarheid voor een ander persoon niets betekent. Sterker nog, het zou goed zijn wanneer je zelf ook sceptisch bent tegenover je eigen waarheid. Zo zijn de waarheden die iemand in zijn puberteit had anders dan de waarheden die hij of zij nu heeft. Een ander overtuigen van…

Vrijblijvendheid
Vrijmetselarij

Vrijblijvendheid

Is de Vrijmetselarij niet iets te ver doorgeschoten in haar vrijblijvendheid? We hebben allemaal gehoord tijdens onze inwijding dat het op ons aankomt. Maar worden Leerlingen en Gezellen nu wel erg vrij gelaten? Doorstroming naar het Meesterschap gaat bijna automatisch. Deze vrijblijvendheid kan op de lange termijn de vrijmetselarij uithollen omdat er straks veel Meesters…

Maatschappelijke relevantie van de vrijmetselarij
Vrijmetselarij

Maatschappelijke relevantie van de vrijmetselarij

Heeft dat wat vrijmetselaren met elkaar in de loge beleven een maatschappelijke relevantie? Eén van de plichten die een vrijmetselaar heeft als zoeker naar Licht is om een betere, meer rechtvaardige, maatschappij te helpen vormen gebaseerd op vrijheid, gelijkheid en broederschap. Een belangrijke stroming binnen de vrijmetselarij was en is het Humanisme. Vrijmetselaren zouden de…

Overgang van Speculatieve naar Toegepaste Vrijmetselarij
Vrijmetselarij

Overgang van Speculatieve naar Toegepaste Vrijmetselarij

Historici zijn niet in staat om nauwkeurig de tijdsperiode te bepalen dat de vrijmetselarij is overgestapt van de operatieve naar de speculatieve vrijmetselarij. De verandering was geleidelijk en waarschijnlijk gedurende een periode van meer dan 50 jaar. Het begon vroeg in de 17de eeuw en kan misschien zijn begonnen toen operatieve loges welgestelde ‘patronen’ gingen…

Maçon zonder schootsvel
Vrijmetselarij

Maçon zonder schootsvel

“Word je als maçon geboren? Kan iemand zich vrijmetselaar noemen voordat hij ingewijd is? Bestaan er maçons zonder schootsvel?” Als het alleen maar om de “zoektocht” gaat en al het andere is franje dan zou het antwoord heel goed “ja” kunnen zijn, want er lopen genoeg zoekende mensen rond. Maar als men de zoektocht (met de…

De inwijding
Vrijmetselarij

De inwijding

Een inwijding is iets geheel anders dan een aanneming. Bij een aanneming is de enige noodzakelijke actie om de aanneming legitiem te maken het uitspreken van de zin waarin de aanname wordt bekrachtigd. Een inwijding behelst veel meer. Bij een inwijding ondergaat een kandidaat een aantal rituele beproevingen om te zien of hij uit het…

Agnostische Wetenschap
Maatschappij

Agnostische Wetenschap

Dr. Niels Bohr heeft in 1926-28 de “Kopenhagen Interpretatie” geformuleerd (ook wel het “agnostische model” genoemd) wat er op neer komt dat elke theorie die gebruikt wordt in de wetenschap om onze ervaringen met de wereld te organiseren alleen een model kan zijn van deze wereld en dat het nooit verward moet worden met de…

Toetreding
Vrijmetselarij

Toetreding

Iemand kan niet gevraagd worden om toe te treden tot de vrijmetselarij of een andere spirituele leerschool, maar hij of zij dient uit eigen beweging – uit innerlijke drang – aan te kloppen aan de poort. Wanneer iemand gevraagd wordt om toe te treden dan krijgt hij als het ware de vrijmetselarij aangeboden. Wanneer iemand…