Is de vrijmetselarij esoterisch en spiritueel?

Is de vrijmetselarij, om een ‘new age’ term te gebruiken, een esoterische, spirituele traditie? Vrijmetselarij heeft in haar meer dan 300 jaar al vele benamingen gehad: onder andere een broederschap, een revolutionaire organisatie, een sekte, een liefdadigheidsorganisatie en een religie. Hoe de buitenwereld of vrijmetselaars de vrijmetselarij ook beschrijven, haar missie is vanaf het begin…

Terug naar de basis

Terug naar de basis. Laten we van de vrijmetselarij weer een organisatie maken waren mensen (mannen en vrouwen) in een warme broederschap en uit innerlijke drang willen werken aan zichzelf, en daarmee aan een betere wereld. De drie graden moeten weer de daadwerkelijke progressie van de broeder of zuster faciliteren. Werken in het Westen is…

Het maçonnieke principe van de Naastenhulp

De vrijmetselarij kent drie plichten: De plicht naar jezelf, de plicht naar je medemens en de plicht naar de wereld. De belangrijke principes in de vrijmetselarij hebben betrekking op bovenstaande drie plichten en zijn: (Broeder)Liefde, Naastenhulp en  de Waarheid. Op deze drie principes ligt in de vrijmetselarij de grootste nadruk. Met “principes” wordt bedoeld lessen…