• Astrologie in 100 lessen – Met vragen en antwoorden

  Waardering 0 uit 5
   6,50

  Astrologie omvat 34 grondbegrippen: twaalf tekens, twaalf huizen en tien planeten, welke ieder op zich vrij eenvoudig te leren zijn. Deze basisfaktoren bevatten echter 1440 kombinatiemogelijkheden!

  De waarde van Joan Negus’ boek ligt in het leren samenvatten van dit noodzakelijke doch omvangrijke materiaal in korte, hanteerbare begrippen. Ze deelt daartoe de stof op in 100 oefeningen met vragen en antwoorden; ze behandelt eerst de betekenis van één teken, daarna het kombineren van twee en ze dezelfde drie tekens, waarna ze dezelfde methode volgt met het kombineren van tekens in huizen om vervolgens tekens en planeten in huizen te kombineren.

  Een uitklapvel waarop, ter ondersteuning van het geheugen, de grondbegrippen in trefwoorden zijn weergegeven, vergemakkelijkt het maken van de oefeningen. Tot slot wordt de verkregen kennis van de lezer in de praktijk getoetst en op aktuele voorbeeldhoroskopen toegepast.

 • Astrologisch Plaatsnamenboek voor Nederland

  Waardering 0 uit 5
   5,00

  Voor het berekenen van een geboortehoroscoop heeft de astroloog nodig:de geboortedatum, de geboorteplaats en de geboortetijd.

  Het Astrologisch Plaatsnamenboek voor Nederland bevat behoudens de lengte- en breedtegraden van ruim 2600 gehuchten, dorpen, gemeenten en steden waarvan de coördinaten tot in tienden van minuten zijn gegeven onder meer de adressen van alle bevolkingsregisters waar de geboortedatum, -plaats en -tijd geregistreerd staan en aldaar opgevraagd kunnen worden.

 • De Astrologische Duiding – Deel 2: Wezen en Werking van Planeten

  Waardering 0 uit 5
   10,00

  De planeten in de tekens worden zeer gedetailleerd besproken en per element gerangschikt, waarbij de nadruk wordt gelegd op hoe de psychische inhouden van de planeten in de tekens logisch afgeleid en gekombineerd kunnen worden. In één van de appendices zijn steekwoorden opgenomen voor de planeten, de elementen en de kruizen, zodat de lezer zijn verkregen kennis kan toetsen.

 • De Astrologische Duiding – Deel 5: Huisheren en Huizenverbanden

  Waardering 0 uit 5
   12,95

  In de astrologie spelen de huizen (de twaalf parten waarin de horoskoop is verdeeld) een belangrijke rol, omdat zij de wijze uitbeelden waarop de door het teken gesymboliseerde aanleg zich in de levensomstandigheden manifesteert. Op het belang van het onderlinge verband van deze huizen, dat door de plaatsing van de huisheren (planeten, Zon en Maan) wordt veroorzaakt wordt in dit boek uitvoerig ingegaan. Een goed begrip van de betekenis en werking hiervan geeft een essentiële verdieping aan de uitleg van de horoskoop.

 • Karmische Astrologie – Deel 2: Levensvreugde en het Gelukspunt

  Waardering 0 uit 5
   5,00

  Evenals in zijn ‘MAANSKNOPEN EN REINCARNATIE’ behandelt Martin Schuiman in zijn ‘LEVENSVREUGDE EN HET GELUKSPUNT’ wederom op originele wijze een slechts sporadisch aangesneden onderwerp in de astrologie.

  Duidelijk zet hij uiteen hoe het GELUKSPUNT samenhangt met ervaringen uit vorige levens en het zo verkregen karma, en hoe nauw dit GELUKSPUNT daarom verbonden is met de opbouw van het karma van vandaag. Belangrijker is echter nog dat Martin Schulman tevens de methoden aangeeft waarmee. ieder mens kan leren hoe het GELUKSPUNT voor zichzelf en voor anderen optimaal te gebruiken zonder daarbij uit evenwicht te geraken met de wetmatigheden van het universum.

 • Psyche en Astrologisch Symbool

  Waardering 0 uit 5
   10,00

  In het eerste boek van de bekende astrologe Drs. Karen Hamaker-Zondag heeft de schrijfster zich in de eerste plaats ten doel gesteld aan het phenomenologische begrippenkader, dat de astrologie tot nu toe hoofdzakelijk hanteerde, een psychologische dimensie toe te voegen, gebaseerd op de psychologische waarden, die vanuit de jungiaanse school tot ons zijn gekomen.

  Zij gaat hierbij van het standpunt uit, dat een horoscoop als een plattegrond of wegenkaart van het onbekende gebied van de psychische mogelijkheden en drijfveren van een individu moet worden gezien, die gaandeweg ontdekt en ontwikkeld dient te worden en niet als een reeds vaststaand karakterbeeld beschouwd moet worden.