• Aarde, Vuur, Water, Lucht

  Waardering 0 uit 5
   14,95

  AARDE, VUUR, WATER, LUCHT is een grandioos ‘kijkboek’, waarin alleen al het bladeren een feest is.

  Mary Hoffman en Jane Ray nemen je mee op een bijzondere reis in woord en beeld door de fascinerende wereld van de elementen in zowel bekende als onbekende culturen. Vanuit de verschillende mythen, sagen en legenden ontstaat als het ware vanzelf een relatie tot onze tijd.

 • Adem in, adem uit – meditaties voor een druk bestaan

  Waardering 0 uit 5
   9,50

  Een fraai uitgevoerd geschenkboekje boordevol korte meditaties, anekdotes en adviezen, waarmee je elk moment van de dag mindful kunt doorbrengen.

 • Aleister Crowley Magick – First edition

  Waardering 0 uit 5
   94,95

  Aleister Crowley’s occulte meesterwerk Magick, voor het eerst gepubliceerd in Liber ABA (deel II), is essentieel leesvoer voor studenten van Thelema en het occulte.

  Deze gids voor de grondbeginselen van magie is een beknopte versie van het vierdelige magnum opus Liber ABA of ‘Boek 4’ en wordt aanbevolen aan ingewijden in de magie.

  Staat: hardcover, goede staat, geen stofomslag

 • Alphonse Mucha

  Waardering 0 uit 5
   19,95

  Alphonse Mucha (1860-1939) was een van de beroemdste vertegenwoordigers van de Art Nouveau. In deze tijd, waarin de belangstelling voor de kunst van het fin de siècle weer toeneemt, brengt dit boek hulde aan een kunstenaar wiens overbekende creaties ons beeld van de Art Nouveau hebben bepaald en die, nu wij het totale spectrum van zijn artistieke activiteiten kunnen overzien, veel meer blijkt dan slechts een begaafde afficheschilder.

  Wat weinigen weten, is dat Mucha zich zeer aangetrokken voelde tot de esoterische aspecten van de vrijmetselarij. Hij werd in 1898 opgenomen in de vrijmetselaarsloge van Parijs. De invloed van de vrijmetselaarssymboliek is in zijn werk overal herkenbaar, met name in het boek Le Pater.

 • Arche 5: Een aantrekkelijke vrijmetselarij / Une franc-maçonnerie attrayante

  Waardering 0 uit 5
   69,95

  Arche is het officiele magazine van de Grootloge van België (GLB). Het wordt tweetalig uitgegeven; in de Nederlandse taal en de Franse taal. Arche 5 heeft als overkoepelende thema die van een aantrekkelijke vrijmetselarij.

 • Astrologie in 100 lessen – Met vragen en antwoorden

  Waardering 0 uit 5
   6,50

  Astrologie omvat 34 grondbegrippen: twaalf tekens, twaalf huizen en tien planeten, welke ieder op zich vrij eenvoudig te leren zijn. Deze basisfaktoren bevatten echter 1440 kombinatiemogelijkheden!

  De waarde van Joan Negus’ boek ligt in het leren samenvatten van dit noodzakelijke doch omvangrijke materiaal in korte, hanteerbare begrippen. Ze deelt daartoe de stof op in 100 oefeningen met vragen en antwoorden; ze behandelt eerst de betekenis van één teken, daarna het kombineren van twee en ze dezelfde drie tekens, waarna ze dezelfde methode volgt met het kombineren van tekens in huizen om vervolgens tekens en planeten in huizen te kombineren.

  Een uitklapvel waarop, ter ondersteuning van het geheugen, de grondbegrippen in trefwoorden zijn weergegeven, vergemakkelijkt het maken van de oefeningen. Tot slot wordt de verkregen kennis van de lezer in de praktijk getoetst en op aktuele voorbeeldhoroskopen toegepast.

 • Astrologisch Plaatsnamenboek voor Nederland

  Waardering 0 uit 5
   5,00

  Voor het berekenen van een geboortehoroscoop heeft de astroloog nodig:de geboortedatum, de geboorteplaats en de geboortetijd.

  Het Astrologisch Plaatsnamenboek voor Nederland bevat behoudens de lengte- en breedtegraden van ruim 2600 gehuchten, dorpen, gemeenten en steden waarvan de coördinaten tot in tienden van minuten zijn gegeven onder meer de adressen van alle bevolkingsregisters waar de geboortedatum, -plaats en -tijd geregistreerd staan en aldaar opgevraagd kunnen worden.

 • Beginselen van de Esoterische Filosofie (Purucker)

  Waardering 0 uit 5
   25,00

  Hoewel H.P. Blavatsky’s Geheime Leer in brede kring wordt gezien als de voornaamste theosofische bron, vinden veel mensen de inhoud ervan nogal overweldigend. Dit boek voorziet in de behoefte aan een duidelijke toelichting van HPB’s meesterwerk.

  Het bevat een reeks lezingen die in besloten kring werden gehouden. Na toelichting van de drie fundamentele grondstellingen waarop Blavatsky’s boek is gebaseerd, geeft De Purucker commentaar op belangrijke passages uit dit werk.

  Als de lezer de Beginselen heeft bestudeerd, beschikt hij over een allesomvattende schets van de ontstaansgeschiedenis van de kosmos en van de mens.

 • Benedictijnse levenskunst – voor mensen van nu

  Waardering 0 uit 5
   14,50

  Al eeuwenlang leven kloosterlingen naar de Regel van Benedictus. Maar kan een tekst van bijna 1500 jaar geleden nog iets betekenen voor ons in de 21e eeuw? De auteurs van dit boek laten zien dat de gedragscode die de heilige Benedictus noteerde als model voor een gemeenschappelijk leven, ongeveer alle terreinen van het menselijk samenleven beslaat en ook nu nog heel bruikbaar is.

 • Chakra’s, Aura’s, Energieën – Het Licht in ons

  Waardering 0 uit 5
   8,50

  Sinds 1970 heeft Hetty Draayer mensen individueel en in meditatiegroepen begeleid in hun proces van heel- en eenwording. Haar werkwijze verbindt de essentie van de Westerse traditie met elementen van Oosterse benaderingen.

  Via het ademen en loslaten, het opengaan voor genezende energieën, het zoemen van klanken en mantra’s en het visualiseren van kleuren wordt ons lichaam ervaarbaar als een spiegel van ziel en geest. Dit verdiept de meditatie op deze unieke weg tot bewustwording en één zijn.

 • Corpus Hermeticum (Italiaans/Italiano/Italian)

  Waardering 0 uit 5
   24,95

  Il ”Corpus Hermeticum” è una raccolta di scritti filosofico-religiosi di epoca tardo-ellenistica, attribuiti ad Ermete Trismegisto, il Mercurio latino identificato anche con l’egiziano Thot, il Dio che dona agli uomini la scrittura.

 • De ‘Logische’ Jezus – Logos, Christusdimensie en de 21e eeuw

  Waardering 0 uit 5
   9,95

  Altijd was er al een zekere spanning tussen de aardse mens Jezus van Nazareth en de Christus van de verkondiging. Ooit hebben kerkelijke prelaten bepaald dat Jezus twee ‘naturen’ had, een menselijke en een goddelijke. Dat heeft diepe sporen nagelaten. In dit boek gaat de auteur diep in op de beelden van Jezus zoals die gevormd zijn door de kerkelijke traditie of vanuit de bijbelse interpretatie. Wat voegen de pas ontdekte bronnen, zoals de Nag Hammadi-geschriften, daaraan toe? En hoe staat het met de ‘joodse kant’ van de zaak? Hoe kunnen we kijken naar de opzienbarende resultaten van het onderzoek naar de historische Jezus? En wat moeten we met de Christus-opvattingen van mensen als Drewermann en Steiner, of met ‘moderne apokriefen’ als A Course in Miracles?