• En de twee zullen een zijn – Over het samengaan van het vrouwelijke en het mannelijke.

   9,95

  Wat is het stille heimwee in ons om weer één te worden? Waar komt dat verlangen vandaan om zich te verbinden en te verenigen? En als die diepe wens gestild lijkt door vol verwachting in een relatie te stappen, waarom volgen er dan zo vaak teleurstellingen?

  Kunnen we de eenwording vinden in de lichamelijke vereniging, zoals bepaalde spirituele stromingen propageren. of is dat juist een hinderpaal, zoals sommige mystici meenden? Bestaat er zoiets als voor elkaar bestemde ‘tweelingzielen”?

 • Treasures of Heaven: Saints, Relics and Devotion in Medieval Europe

   44,95

  Dit prachtig geïllustreerde boek, dat een breed scala aan waardevolle voorwerpen uit collecties in heel Europa en de Verenigde Staten samenbrengt, onderzoekt de cultus van heilige relikwieën dieper en breder dan ooit tevoren.

  Het boek volgt het maken van reliekschrijnen vanaf de vroegste dagen van het christendom tot het hoogtepunt van de praktijk in de 16e eeuw en beschouwt het belang van reliekschrijnen als markeringen van het goddelijke in zowel het oosterse christendom (Byzantium) als het westerse christendom. Het boek volgt ook het lot van relikwieën en reliekschrijnen in de nasleep van de Reformatie, antiklerikale bewegingen en de Franse Revolutie.

 • Atom and Archetype – The Pauli/Jung Letters 1932-1958

   44,95

  In 1932 had de wereldberoemde natuurkundige Wolfgang Pauli al het werk gedaan dat hem in 1945 de Nobelprijs zou opleveren. Hij leed ook onder een reeks verontrustende persoonlijke gebeurtenissen. Hij dronk zwaar, maakte vaak ruzie en had krachtige, verontrustende dromen.

  Pauli wendde zich tot C.G. Jung voor hulp en smeedde een buitengewone intellectuele verbinding, niet alleen tussen een natuurkundige en een psycholoog, maar ook tussen de natuurkunde en de psychologie.

  Naarmate hun kennis zich ontwikkelde, bespraken Jung en Pauli de aard van dromen en hun relatie tot de werkelijkheid, waarbij ze verrassende overeenkomsten vonden tussen dieptepsychologie en kwantumfysica en elkaars werk diepgaand beïnvloedden.

 • De Astrologische Duiding – Deel 4: Analyse van Aspecten

   14,95

  In Deel 4 worden de aspekten, d.w.z. de hoeken die de planeten in de horoskopen met elkaar maken, diepgaand behandeld. Na uitleg van het begrip ‘aspekt gaat Drs. Karen Hamaker-Zondag in op vragen als:
  Wat is de werking van majeure en mineure aspekten – van de aspekten die meer of minder ingrijpend van invloed zijn.
  Welke orb – speling in het aantal graden per aspekthoek – kunnen we hanteren en wat is het verschil in effekt tussen in- en uitgaande, en tussen toe- en afnemende aspekten.

  Ook het verschijnsel van ongeaspekteerde planeten, een verwaarloosd onderdeel in de aspektduiding, komt uitgebreid aan bod.

 • De Astrologische Duiding – Deel 2: Wezen en Werking van de Planeten

   15,95

  De planeten in de tekens worden zeer gedetailleerd besproken en per element gerangschikt, waarbij de nadruk wordt gelegd op hoe de psychische inhouden van de planeten in de tekens logisch afgeleid en gecombineerd kunnen worden.

  In één van de appendices zijn steekwoorden opgenomen voor de planeten, de elementen en de kruizen, zodat de lezer zijn verkregen kennis kan toetsen.

 • EDDA – Goden- en heldenliederen uit de Germaanse Oudheid – Hardcover

   19,95

  De Edda werd omstreeks het eind van de dertiende eeuw geschreven. Zij bevat liederen die tussen de tien- de en dertiende eeuw in Noorwegen en IJsland ontstaan zijn. Ze werden voorgedragen aan de vorstenhoven en op de burchten en boerderijen van Germaanse edellieden en vrije boeren. Deze liederen geven ons een beeld van het leven en de denkwijze van onze voorouders, met name in de periode van de Volksverhuizing en in de Vikingtijd.

  Dr. Jan de Vries heeft de liederen zoveel mogelijk weergegeven in de oude trant. Hij handhaaft de typisch Germaanse versvorm, de korte strofe en de alliteratie, waardoor het mogelijk wordt een helder en boeiend beeld van de literatuur van die tijd te verkrijgen. Levenswijsheid en inzicht in menselijk handelen wordt afgewisseld met verhalen van oude mythen over goden, raadselvolle strofen over runenwijsheid. Spot en satire ontbreken evenmin.

 • A Reader in the Anthropology of Religion

   15,95

  A Reader in the Anthropology of Religion is a collection of some of the most significant classic and contemporary writings in the field. This volume examines numerous aspects of religion in a diversity of cultures and expands upon the idea of what we mean by ‘religion’, linking it to some of the broader questions of culture and politics.

 • Saturnus – Een nieuwe kijk op een oude boosdoener

   19,95

  Van oudsher wordt in mythe en sprookje de God Saturnus beschouwd als degene van wie niet veel goeds valt te verwachten. In de astrologie is het al niet anders; op het gebied dat in de horoskoop onder de druk van Saturnus gebukt gaat, heerst armoede, eenzaamheid, melancholie, pijn, frustratie, teleurstelling, angst en verdriet.

 • The Magician Within – Accessing the Shaman in the Male Psyche

   109,95

  Exploring the spiritual side of the male psyche, the authors present their special program for assisting men in the move from boyhood to manhood. By the authors of The King Within. First printing, hardcover.

  An extension of Robert Moore and Douglas Gillette’s theory about the underlying structures and dynamics of the male psyche, The Magician Within explores the psyche’s spiritual side and its qualities of insight, wisdom, and healing.

  The authors present the psychological dynamics of the “Magician program,” which enables men to move from boyhood into manhood in a positive, self-affirmative way, then enables them to help others, and they illustrate its universal presence in virtually all human societies. Volgende, they explore the Shadow, or destructive side, of this male potential, and ask men to look at themselves and their own lives to see how they may be caught in the destructive dynamics of either the Detached Manipulator or the Innocent One. Then, readers are invited to use their capacities for thoughtful self-reflection to access the Shaman in themselves for fuller and more generative lives.

 • Pelgrims door de eeuwen heen – Santiago de Compostela in woord en beeld

   19,95

  Dit boek biedt door tekst en illustraties een indringend beeld van dat zo belangrijke facet van de Middeleeuwse christelijke wereld. In alle mogelijke schakeringen worden de achtergronden geschetst van deze bedevaart en worden de veelsoortige motieven belicht van zovelen die de moeilijke reis ondernamen.

 • Athene – Het leven van de eerste democratie

   9,95

  De Atheense democratic was meer dan een staatkundig systeem van volksmacht (demokratia). Debatten over haar betekenis deden mensen voor het eerst in de geschiedenis nadenken over politiek. De volksvergadering en de juryrechtbanken maakten de welsprekendheid tot een kunde. In het open klimaat van de democratie bestonden geen heilige huisjes en uit alle hoeken van de Griekse wereld trokken intellectuelen naar de ‘leerschool’ van Griekenland.

  Het toneel, onderdeel van religieuze festivals, had een centrale plaats in de democratie: voor het bijwonen van tragedies en komedies kregen de bezoekers een vergoeding; dat gaf de literatuur een enorme impuls, Bovenal bracht de democratic ‘betere manieren’, zoals gelijkberechtiging, respect voor wetten, openbare veiligheid, verdraagzaamheid en vermindering van wreedheid tegenover mensen en dieren.

 • Robert Anton Wilson-pakket: Cosmic Trigger I, II en III

   74,95

  The first book in the Cosmic Trigger trilogy reveals the enlightening secret of the Illuminati while presenting the daunting metaphor of Chapel Perilous where the unprepared can get lost in a spirited journey. Volume Two of the series presents the metaphor of the Bridge and the lessons of Bob’s early life that brought him to the wisdom of the Model Agnostic’s perspective. In Bob’s typical wide-ranging narratives, we learn, among other mind-blowing anecdotes, about the similarities between the Pope of Rome and the Wizard of Oz. Don’t miss this explosion of thought, when Bob pulls the Cosmic Trigger.