• GAIA: The Human Journey from Chaos to Cosmos

  Waardering 0 uit 5
   5,95

  In this fascinating vision of Earth and our place on it, Elisabet Sahtouris Ph.D. offers us a clear and entertaining explanation of the GAIA hypothesis that is galvanizing New Age and scientific circles.

 • Corpus Hermeticum (Italiaans/Italiano/Italian)

  Waardering 0 uit 5
   24,95

  Il ”Corpus Hermeticum” è una raccolta di scritti filosofico-religiosi di epoca tardo-ellenistica, attribuiti ad Ermete Trismegisto, il Mercurio latino identificato anche con l’egiziano Thot, il Dio che dona agli uomini la scrittura.

 • Het mysterie van Cheops

  Waardering 0 uit 5
   8,95

  De piramide van Cheops maakt al eeuwenlang een overweldigende indruk op al zijn bezoekers. Maar nog steeds is de wetenschap er niet achter hoe en vooral waarom dit enorme bouwwerk is opgericht. In Het Mysterie van Cheops onderwerpt Peter Lemusier op zeer heldere en leesbare manier alle bestaande theorieën over de grote piramide aan een kritische beschouwing, om ten slotte tot een eigen en geheel nieuwe psychologische interpretatie te komen, waardoor hij het lot van de mensheid voor de komende tijd denkt te kunnen doorzien.

  Daarnaast bevat dit boek het verhaal van een kort geleden ontdekte, uiterst mysterieuze ruimte met mogelijk ‘Atlantische’ verbindingen en opmerkelijk nieuw bewijsmateriaal omtrent de juiste datering van de grote piramide. Een boeiend boek dat zowel de meest bezeten piramidoloog als de ‘leunstoel-reiziger’ zal aanspreken.

 • Ling Ch’i Ching – Een klassiek Chinees orakel

  Waardering 0 uit 5
   9,95

  Evenals de beroemde I Ching ( I Tjing ) bevat de Ling Ch’i Ching rijke poëtische beelden en metaforen, die de dynamische principes van hemel en aarde verbinden met de activiteiten van de mensen. Maar de Ling Ch’i Ching is lang niet zo mysterieus als de I Ching, is veel meer gericht op vragen van het leven van alledag en is makkelijker te raadplegen omdat er geen veranderende lijnen zijn.

 • Hekate Soteira

  Waardering 0 uit 5
   19,95

  Hekate is best known to classicists and historians of religion as the horrific patroness of witches. But from the Hellenistic age onwards, some Greek and Roman philosophers and magicians portrayed her quite differently, allotting to her such duties as ensouling the cosmos and the individual men within it, forming the connective boundary between the divine and human worlds, and facilitating such communication between man and god as could lead eventually to the individual soul’s release. She was celestial and potentially beneficent, rather than chthonic and threatening.

 • Alchemical Psychology – Old recipes for living in a new world

  Waardering 0 uit 5
   17,95

  Alchemical practices have been reborn in our contemporary world under the rubric of Jungianism, transpersonal psychology, or depth psychology. But in Alchemical Psychology, Thom F. Cavalli, Ph.D., takes us directly to the source—and on a wonderful adventure into the true nature of our hearts and minds.

  In a book that sparkles with verve, life, and practicality, Dr. Cavalli explains how alchemy was one of humankind’s earliest efforts to transform the nature of consciousness. What little-known or underground arts did alchemists practice in pursuit of self-transformation—and how can they enrich us today?

 • Spiritual Cleansing – A handbook of psychic protection

  Waardering 0 uit 5
   14,95

  This bestselling Weiser classic is a spiritual first aid manual filled with hundreds of recipes, rituals, and practical ways to rid your home, office, and self of negative energy. Spiritual Cleansing is a guide for anyone who wants to keep their lives and their environment spiritually clean and protected.

  Everyone, at one time or another, has met an individual who appears surrounded with negativity, or has visited a place that seems imbued with “bad vibrations.” Removing these negative vibrations is what spiritual cleansing is all about.

 • Tweeëndertig Latijnse verzen – gedichten uit het oude Rome

  Waardering 0 uit 5
   10,95

  De dichters van het oude Rome hebben ons een schat aan poëzie nagelaten die nu, na meer dan tweeduizend jaar, nog steeds wordt bewonderd en bestudeerd. Lange tijd werden hun werken gelezen in de oorspronkelijke taal, het Latijn. Maar sinds een aantal eeuwen hebben andere schrijvers en dichters aan hun bewondering en fascinatie uitdrukking gegeven door de verzen van hun klassieke voorgangers in de eigen taal en cultuur over te zetten.

  Tot de mooiste voorbeelden in Nederland behoren ongetwijfeld de vertalingen van Joost van den Vondel en in onze tijd die van Ida Gerhardt. Deze bloemlezing bevat vertalingen uit het erk van de vier belangrijkste Romeinse dichters: Catullus, de hartstochtelijke liefdes-poëet uit Verona; Vergilius, dichter van de ‘Aeneis’, een der grootste klassieke werken; Horatius, de beroemdste satiricus van Rome; en Ovidius, de fijnzinnigste schrijver van de betoverende ‘Metamorfosen’.

 • Hadewijch Visioenen

  Waardering 0 uit 5
   15,95

  Hadewijch, de Brabantse mystica, dichteres en prozaschrijfster die leefde in de dertiende eeuw, schreef rond 1240 een aantal Visioenen. Hiermee is zij de eerste vertegenwoordigster van dit genre in een Europese volkstaal. In een apocalyptische beeldentaal beschrijft zij haar ontwikkeling van hartstochtelijke, maar onervaren minnares tot Gods volmaakte bruid. Haar inzicht in de wetten van de goddelijke minne maakt haar tot een geestelijk leidster die, beter dan welke theoloog van haar tijd ook, in staat is om gelijkgezinden te begeleiden op hun weg naar de volmaakte liefde.

  De literaire nalatenschap van deze vroege representante van de Christusmystiek bestaat uit strofische gedichten, mengeldichten, visioenen en brieven. Deze nieuwe editie van Hadewijchs Visioenen in een heldere vertaling en met een inleiding en uitvoerige aantekeningen, maakt dit fascinerende Nederlandse proza toegankelijk voor een breed publiek.

 • Planeten in Transit

  Waardering 0 uit 5
   64,95

  Het psychologisch inzicht en de grote volledigheid waarvan Robert Hand in dit naslagwerk getuigt hebben hem tot de meest gezaghebbende astroloog van zijn generatie bestempeld.

  Hand benadert de transits sociaal en menselijk op vele niveaus. In Planeten in transit is bij het duiden van de horoscoop het element ‘tijd’ toegevoegd. Daardoor wordt u zich ervan bewust in welke mate de voortgang van Zon, Maan en planeten uw horoscoop dagelijks en telkens weer anders beinvloedt, hoe hierdoor steeds nieuwe patronen ontstaan, waardoor u tevens nieuwe ervaringen opdoet die u daarmee nieuwe kansen bieden uzelf beter te leren kennen.

 • Het beroep in de horoskoop

  Waardering 0 uit 5
   15,00

  In HET BEROEP IN DE HOROSKOOP, de eerste Nederlandse studie over dit onderwerp, worden de basis-elementen van de astrologie – tekens, huizen en planeten – in beroepstendenzen vertaald. Door deze vertaling toe te passen op de persoonlijke horoskoop kunnen beroepsadviezen worden samengesteld waarin zowel iemands talenten en vaardigheden als zijn ambities en persoonlijke stijl het best tot gelding komen.

  Omdat het gevolgde systeem tevens de mogelijkheid biedt om inhoud, klimaat en eisen van de verschillende beroepen te analyseren, dekken de astrologische beroepsadviezen niet alleen de persoonlijke mogelijkheden van de konsultant maar ook de eisen van de beroepswereld, waarbinnen die mogelijkheden verwerkelijkt moeten worden.

 • De Tarot van de Liefde – Voor de lotgevallen van het hart (zonder kaarten)

  Waardering 0 uit 5
   9,95

  In De Tarot van de Liefde komen uitsluitend de kaarten uit de Grote Arcana aan de orde. Grote Arcana betekent ‘grote geheimen, en is de benaming voor de droomachtige af beeldingen die beginnen met de Zot en eindigen met de Wereld. Hoewel de Kleine Arcana beslist van wezenlijk belang is bij algemene leggingen over een grote verscheidenheid aan perioden en onderwerpen, vormt de Grote Arcana altijd de kern van de tarotlegging. Als we ons in zicht willen verdiepen, wenden we ons dus daartoe.