• Het Tibetaanse boek van leven en dood

  Waardering 0 uit 5
   15,00

  Dit prachtige boek is niet, zoals de titel suggereert, een nieuwe uitgave van het Tibetaanse boek van leven en sterven van Sogyal Rinpoche, maar meer een inleiding over het Tibetaans boeddhisme (zoals Geshe Thupten Jinpa, de hoofdvertaler voor de Dalai Lama in zijn voorwoord stelt).

 • Hart voor Tao – Lao Zi’s gids voor universele wijsheid

  Waardering 0 uit 5
   19,95

  De Tao Teh Jing van Lao Zi is door de eeuwen door herkend als universele wijsheid die een leidraad kan vormen voor het dagelijks leven. Deze universaliteit vormt de grondtoon in Hart voor Tao.

  De auteur laat zien dat de 81 verzen verschillende thema’s vertegenwoordigen, zoals het bekende Wu Wei. Daarnaast Meer…verduidelijken de verzen elkaar. Vers 70 zegt dat Tao als een kostbare schat in het hart verborgen ligt. Deze ‘godvonk’ is de basis om Tao te volgen.

 • Arche 5: Een aantrekkelijke vrijmetselarij / Une franc-maçonnerie attrayante

  Waardering 0 uit 5
   69,95

  Arche is het officiele magazine van de Grootloge van België (GLB). Het wordt tweetalig uitgegeven; in de Nederlandse taal en de Franse taal. Arche 5 heeft als overkoepelende thema die van een aantrekkelijke vrijmetselarij.

 • Mani: A Religio-historical Description of His Personality

  Waardering 0 uit 5
   49,95

  Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.

 • Many Voices, One Song (The Poet Mystics of Maharashtra)

  Waardering 0 uit 5
   22,95

  In this book the attempt has been to adhere to the expression of the mystics as far as possible while rendering the verses into clear and inspiring English. To convey, the rich variety of names used by the saints for the Supreme Being, descriptive phrases giving their meaning have been made a part of the translation.

  The book begins with an introduction giving a taste of the themes of the themes of the mystics, followed by a small sampling of their songs. It then expands into a discussion of their lives, times and teachings.

 • Geschiedenis van de gnosis

  Waardering 0 uit 5
   8,50

  Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Gnosis, de kennis van het hart, de intuïtieve zekerheid die als verlichting wordt ervaren. Het gaat hier om wat men wel de derde component van de westerse culturele traditie heeft genoemd, naast bijbels geloof en Griekse rationaliteit.

  Tobias Churton neemt de lezer mee op een fascinerende tocht door de geschiedenis: hij volgt de gouden draad van de Gnosis, die zijn oorsprong heeft in het Alexandrie van de tweede eeuw na Christus, door het middeleeuwse Frankrijk loopt als een gevaarlijke ketterij, de humanistische Renaissance beheerste als belofte van een alles omvattende wetenschap, daarna ondergronds doorwerkt bij dichters en mystici en in onze tijd weer bovenkomt als een visie op de werkelijkheid die velen aanspreekt. Een heldere inleiding tot een denk- en ervaringswereld die voor de meesten van ons nieuw zal zijn.

 • Islamitische filosofie – Een geschiedenis

  Waardering 0 uit 5
   15,95

  De islamitische wijsbegeerte heeft zijn wortels in het antiek-Griekse denken, maar zet deze traditie op een geheel eigen wijze voort. Daardoor behandelt ze een voor ons relatief vertrouwde thematiek, maar slaat ze daarbinnen verrassende nieuwe paden in.

  Dit helder geschreven overzicht presenteert de uitgangspunten en doctrines van de grote moslimdenkers van het Midden-Oosten, Noord-Afrika, islamitisch Spanje en het Perzische cultuurgebied. Deze denkers, onder wie Avicenna (Ibn Siena), Averroës (Ibn Roesjd), Ibn Chaldoen en Ibn al-Arabi, hebben denkbeelden ontwikkeld die tot op de dag van vandaag hun invloed doen gelden

 • De Roep der Rozenkruisers Broederschap

  Waardering 0 uit 5
   16,95

  Tekst van en commentaar op het manifest van de klassieke Rozenkruisers: – De Roep der Rozenkruisers Broederschap. Middelpunt van zijn betoog in dit eerste deel vormt de gedachte, dat de broederschap der Rozenkruisers bij de spirituele ontwikkeling van de westerse mens in het algemeen, alsook bij die van de individuele zoeker, een belangrijke rol heeft gespeeld, ook al is deze Broederschap nooit in een uiterlijke organisatie aan het daglicht getreden.

 • The Obstacle is the Way

  Waardering 0 uit 5
   4,99

  De stoïcijnse filosofie – dat wat in de weg staat is de weg – kan toegepast worden op elk probleem. Het is meer dan 2.000 jaar geleden ontdekt en heeft sinds die tijd zijn effectiviteit bewezen op slagvelden en board rooms. Van het vermogen van Barack Obama om tegenslagen te overwinnen tijdens de verkiezingen, tot het ontwerp van de iPhone, dit inzicht maakt mensen onoverwinnelijk.

 • Roemi Daglicht

  Waardering 0 uit 5
   54,95

  Een dagboek van spirituele leiding : bloemlezing uit de Masnavi van Djelal-oed-din Roemi. Daglicht bevat een selectie uit de eerste twee boeken van de Masnavî, in een geheel nieuwe vertaling van Sipko den Boer en Aleid C. Swierenga.