Omgaan met verlies en rouw
Maatschappij

Omgaan met verlies en rouw

Verlies is een belangrijk onderdeel van ons leven. Filosofen hebben lang nagedacht over de aard van verlies en concludeerden dat de wereld om ons heen continu verandert. Eigenlijk is verandering paradoxaal het enige permanente element van onze fysieke wereld. Al het andere is van voorbijgaande aard. En verlies is gewoon een ander aspect van deze…

Tips voor zelfreflectie
Maatschappij

Tips voor zelfreflectie

Zelfkennis is mogelijk door de menselijke eigenschap om te reflecteren op ons gedrag en de effecten daarvan op onszelf en onze omgeving. Dit is de voornaamste reden waarom zelfreflectie voor veel mensen zo moeilijk is, en ze dit liever uit de weg gaan. Maar een zoeker naar Licht moet de durf hebben om continue aan…

Doe wat je propageert, zei de kraai
Maatschappij

Doe wat je propageert, zei de kraai

“Doe wat je propageert”, zei de kraai: “Laat het zien door je manier van leven. Toon het aan door middel van je begrip van alle dingen; van de grootste tot de kleinste. Laat het zien door het toepassen van de lessen van de ware spiritualiteit dat alleen het hart de mysteriën kan vinden en ervaren….

Het gevaarlijkste roofdier
Maatschappij

Het gevaarlijkste roofdier

Mensen zijn enge wezens. We ademen een corrosief gas en drinken voor ons plezier één van de meest krachtige oplosmiddelen die er bestaan. Onze favoriete jachtmethode was vroeger de persistente jacht, waar we dieren net zo lang achtervolgden totdat hun lichaam het simpelweg opgaf en ze stierven. We kunnen bijna alles eten wat we in…

Kennis , inzicht en wijsheid
Maatschappij

Kennis , inzicht en wijsheid

In  dit informatietijdperk hebben kennis en wijsheid aan waarde ingeboet, en zijn data en informatie juist in waarde toegenomen. Voor zoekers naar Licht is wijsheid niet hetzelfde als kille data of feitelijke informatie. Voor hem of haar is kennis datgene dat helpt om waarheid van leugen te onderscheiden en goed van fout. Wijsheid is die…

Het verhaal van de vier kaarsen
Maatschappij

Het verhaal van de vier kaarsen

Ooit waren er vier kaarsen. De eerste kaars zei: “Mijn naam is Vrede. Maar er is nog steeds oorlog.” En de kaars ging uit. De tweede kaars zei: “Mijn naam is Geloof. Maar de mensen lopen bij mij weg.” En de kaars ging uit. De derde kaars zei: “Mijn naam is Liefde. Maar de  mensen…

Spirituele Duisternis
Maatschappij

Spirituele Duisternis

Spiritualiteit is in deze tijd veel meer aanwezig en bekend dan het in vroegere tijden was. Hoeveel blogs, tijdschriften, congressen, workshops, therapieën etc. zijn er wel niet? Uitspraken als ‘de kracht in jezelf vinden‘, ‘bij jezelf blijven‘  en ‘denk positief‘ zijn alledaags geworden. In de meeste boekenkasten in Nederland staat wel één of meerdere boeken…

Waar vind ik geluk?
Maatschappij

Waar vind ik geluk?

Er was eens een man die alle mogelijke vormen van rijkdom kende. Hij leefde een zeer comfortabel leven, maar hij verveelde zich. Hij ging naar een boeddhistische monnik en vroeg hem: ‘waar vind ik geluk?’ De monnik zei: ‘als je mij vertrouwt, breng dan vanavond al je bezittingen naar mij toe en ik zal je…