Vrijmetselarij

Het Verloren Symbool: De bij in de vrijmetselarij

Wanneer je aan je fysieke uiterlijk werkt dan heb je fysieke hulpmiddelen nodig. Denk aan alle apparaten in sportscholen, maar denk ook aan de inhoud van make-up tasjes. Wanneer je aan je immateriële innerlijk werkt dan heb je immateriële hulpmiddelen nodig. Dit waren in de hele menselijke geschiedenis parabels, allegorieën maar vooral symbolen. Vrijmetselarij wordt…

Vrijmetselarij

Reflecteren over vrijmetselarij

Het thema van de laatste Maçonnieke Grensoverschrijdende Gemeenschappelijke Studiedag 2018-2 (= zaterdag 27 oktober 2018 in het logegebouw hoek Stoppel- en Koperstraat in Gent) is ‘REFLECTEREN OVER VRIJMETSELARIJ: IN versus OUT OF THE BOX DENKEN’. Dit spoort samen met het boek-in-wording ‘LOGES IN DE LAGE LANDEN. Toekomst uit traditie’ dat op zaterdag 25 mei 2019…

Vrijmetselarij

11 veelgestelde vragen over vrijmetselaar worden

De vrijmetselarij is niet alleen heel oud, meer dan 300 jaar, maar ook nog eens behoorlijk besloten. Hierdoor kan het voor mensen die interesse hebben om vrijmetselaar te worden lastig zijn om goede antwoorden op hun vragen te vinden. In dit artikel beantwoorden we de 11 meest gestelde vragen. 1. Wat is vrijmetselarij? De vrijmetselarij…

Vrijmetselarij

Vrijmetselarij en mystiek: een socio-politiek argument

Wanneer we zeggen dat de vrijmetselarij mystiek is, ontstaat er al snel onduidelijkheid. Een onduidelijkheid die tweeledig is, namelijk over zowel de mystiek als over het sociaal-politieke karakter van de vrijmetselarij. Vrijmetselarij wordt vaak geassocieerd met een actieve betrokkenheid van haar leden bij het verbeteren van de maatschappij. Mystiek wordt geassocieerd met innerlijke verbetering. Als…

Vrijmetselarij

Is de vrijmetselarij esoterisch en spiritueel?

Is de vrijmetselarij, om een ‘new age’ term te gebruiken, een esoterische, spirituele traditie? Vrijmetselarij heeft in haar meer dan 300 jaar al vele benamingen gehad: onder andere een broederschap, een revolutionaire organisatie, een sekte, een liefdadigheidsorganisatie en een religie. Hoe de buitenwereld of vrijmetselaars de vrijmetselarij ook beschrijven, haar missie is vanaf het begin…

Vrijmetselarij

Hoe krijgen we ‘millennials’ de loge in?

Niet alleen in Nederland maar in bijna alle maçonnieke jurisdicties wereldwijd zien we een verlangen om de doelgroep ‘mannen en vrouwen onder de 40’ te bereiken. Veel loges, maar ook de commissie Marketing & pr van het Grootoosten der Nederlanden, vragen zich bijna wanhopig af wat deze ‘millennials’ willen, hoe je met hen kan communiceren…

Vrijmetselarij

300 jaar Vrijmetselarij: Echt waar? En wat nu?

De vrijmetselarij is een authentieke westerse inwijdingstraditie. Misschien wel de laatste in haar soort. Haar filosofie is een prachtige symbiose van het neoplatonisme, in de vorm van de bouwsymboliek, en de gnostiek, in de vorm van de lichtsymboliek. Zij is zo oud als de mensheid. Een mooie beschrijving van haar is dat ze een bijzonder…