Vrijmetselarij

Op weg naar de vrijmetselarij van de 21ste eeuw

Is er een groeiende kloof in de Nederlandse vrijmetselarij? Een kloof die er al vanaf de 18de eeuw in zit. Wat is deze kloof? Hoe kunnen we deze kloof overbruggen? En het allerbelangrijkste: hoe kunnen we de harmonie in de vrijmetselarij en loges behouden? Is er een win-win-situatie mogelijk? Eerst een korte geschiedenisles. De vrijmetselarij…

Vrijmetselarij

Het maçonnieke principe van de Naastenhulp

De vrijmetselarij kent drie plichten: De plicht naar jezelf, de plicht naar je medemens en de plicht naar de wereld. De belangrijke principes in de vrijmetselarij hebben betrekking op bovenstaande drie plichten en zijn: (Broeder)Liefde, Naastenhulp en  de Waarheid. Op deze drie principes ligt in de vrijmetselarij de grootste nadruk. Met “principes” wordt bedoeld lessen…

Vrijmetselarij

Vrijmetselarij en het internet – Deel II

Wanneer je googled op ‘freemasonry’ dan krijg je meer dan 13,5 miljoen hits. Veel daarvan is negatief van toon. Dat wordt duidelijk bij het googlen op ‘freemasonry’ samen met ‘conspiracy’. Dan vindt Google meer dan 3,8 miljoen hits. Door de laagdrempeligheid van het internet is het heel gemakkelijk om zelf informatie toe te voegen. Er…

Vrijmetselarij

Vrijmetselarij en het internet – Deel I

In de 90-er jaren brak het internet door. Opgezet voor de vrije verspreiding van informatie. De wereld verandert door het internet razendsnel; bestaande beroepen en industrieën moeten zich aanpassen of ten onder gaan, en nieuwe beroepen en industrieën bloeien op. Kan de vrijmetselarij in dit anarchistische bombardement van informatie haarzelf staande houden? Hoe bewaakt ze…

Vrijmetselarij

De Stelling van Pythagoras

De vrijmetselarij biedt de mensheid een methode voor zelfontwikkeling. Zij gebruikt hiervoor de allegorie van een bouwplaats. Haar symbolen zijn architectonische of geometrische werktuigen. Maar waarom? Wat is de relatie tussen architectuur of geometrie, en jezelf een beter mens maken. De Stelling van Pythagoras, ook wel bekend als het 47ste probleem van Euclides, toont de…

Vrijmetselarij

Retorica, Geometrie en de Boom der Wijsheid

Vrijmetselaren hebben een diep ontzag en waardering voor de nobele kunst van de geometrie. De oude Griekse filosofen respecteerden de nobele kunst van de retorica. Indien er een link is tussen de Griekse filosofie en de vrijmetselarij is er dan ook een link tussen geometrie en retorica? En wat leert de Boom der Wijsheid ons? Laten…

Vrijmetselarij

De vijf orden van architectuur in de vrijmetselarij

De vrijmetselarij maakt zowel gebruik van licht-symboliek als van bouw-symboliek. De licht-symboliek is mystiek van aard. De bouwsymboliek heeft betrekking op moraliteit en ethiek. De verwijzingen in de vrijmetselarij naar architectuur zijn eigenlijk verwijzingen naar geometrie. En de verwijzingen naar geometrie zijn eigenlijk verwijzingen naar deugdzaamheid. Maçonnieke filosofie gaat over morele verbetering. Dit is waar…

Vrijmetselarij

De maçonnieke mens

Het gerucht gaat dat onderstaande mystieke afbeelding het werk is van een verlichte en wijze vrijmetselaar. De afbeelding zat verborgen tussen privé-papieren die na zijn overleden werden gevonden. Bij de afbeelding zat een handgeschreven notitie waaruit bleek dat de afbeelding bedoeld was als illustratie in een boek over de mystieke kunst die de oude vrijmetselaar…