Vrijmetselarij

De vijf orden van architectuur in de vrijmetselarij

De vrijmetselarij maakt zowel gebruik van licht-symboliek als van bouw-symboliek. De licht-symboliek is mystiek van aard. De bouwsymboliek heeft betrekking op moraliteit en ethiek. De verwijzingen in de vrijmetselarij naar architectuur zijn eigenlijk verwijzingen naar geometrie. En de verwijzingen naar geometrie zijn eigenlijk verwijzingen naar deugdzaamheid. Maçonnieke filosofie gaat over morele verbetering. Dit is waar…

Vrijmetselarij

De maçonnieke mens

Het gerucht gaat dat onderstaande mystieke afbeelding het werk is van een verlichte en wijze vrijmetselaar. De afbeelding zat verborgen tussen privé-papieren die na zijn overleden werden gevonden. Bij de afbeelding zat een handgeschreven notitie waaruit bleek dat de afbeelding bedoeld was als illustratie in een boek over de mystieke kunst die de oude vrijmetselaar…

Vrijmetselarij

De Spiegel

Het beste werktuig voor zelfreflectie is de spiegel. De spiegel is het duidelijkste symbool voor contemplatie, bezinning en kennis (niet rationele kennis, maar gnosis of intuïtieve kennis, ook wel wijsheid genoemd). Om aan zelfreflectie te kunnen doen, middels de spiegel, dan moet de spiegel wel schoon zijn en niet bedekt zijn met een laag stof….

Vrijmetselarij

Revolutie

Met drie slagen op de poort van de Tempel treedt een kandidaat binnen in de loge, hopend op iets revolutionairs (in de letterlijke zin van het woord). Hij wil de wereld veranderen door zichzelf te verbeteren. Hij ondergaat de verschillende graden op zoek naar gelijkgestemde individuen om gezamenlijk de arbeid aan de Tempel voort te…

Vrijmetselarij

Drie soorten Kennis

Door de inwijding begint een zoeker met zijn of haar reis naar het Licht. Maar voor, tijdens of na de inwijding is het nog niet helemaal duidelijk wat dat Licht is. Als we vorderingen maken op onze reis dan leren we dat dit Licht gelijk staat aan ‘Kennis’ in het algemeen en aan bepaalde vormen van kennis…

Vrijmetselarij

Uitleg Schootsvel George Washington

Volgens de overlevering kreeg George Washington dit schootsvel van markies, en medebroeder in de vrijmetselarij, Lafayette in augustus 1784. Dit kan echter niet worden bewezen. Wat wel zeker is, is dat dit schootsvel eigendom was van broeder Washington. Volgens recent onderzoek werd het gemaakt in China. Het schootsvel van George Washington is een studie in…

Vrijmetselarij

Het geheim van de Bouwers

Het ‘geheim van de vrijmetselarij’ is de eeuwenoude methode van ‘verheffing’.  Deze methode is niets meer of minder dan de kennis van bouwkundige vaardigheden en hun praktische toepassing. De bouw vereist een bouwmeester, grondstoffen, mensen, inspanning en inzicht. Met deze kunnen mensen geleerd worden om niet alleen huizen, maar ook tempels te bouwen. De mensen…

Vrijmetselarij

Tips voor een betere beleving van de vrijmetselarij

Helaas worden (te veel) broeders teleurgesteld in de vrijmetselarij; zowel in haar inhoud als de broederschap. Te veel jonge broeders verlaten binnen vijf jaar hun loge. De vrijmetselarij is meer dan een service-club, en ook meer dan een gezelligheids-vereniging of een liefdadigheids-organisatie. De suggesties in dit artikel zijn bedoeld om de schoonheid van de vrijmetselarij…

Vrijmetselarij

De gnostische wortels van de vrijmetselarij – Slot

Op een bepaald moment in het gnostische inwijdingsproces dient de gehechtheid aan het ‘valse zelf’ (of eidolon) symbolisch te sterven, zodat het nieuwe hogere spirituele lichaam (de daemon) kan ontwaken (let op, het is ‘daemon’ en niet ‘demoon’!). Deze symbolische dood wordt in de Bijbel ‘opstanding’ genoemd, wat een vertaling is van het Griekse woord ‘Anastasis’….