Vrijmetselarij

Maçon zonder schootsvel

“Word je als maçon geboren? Kan iemand zich vrijmetselaar noemen voordat hij ingewijd is? Bestaan er maçons zonder schootsvel?” Als het alleen maar om de “zoektocht” gaat en al het andere is franje dan zou het antwoord heel goed “ja” kunnen zijn, want er lopen genoeg zoekende mensen rond. Maar als men de zoektocht (met de…

Vrijmetselarij

De inwijding

Een inwijding is iets geheel anders dan een aanneming. Bij een aanneming is de enige noodzakelijke actie om de aanneming legitiem te maken het uitspreken van de zin waarin de aanname wordt bekrachtigd. Een inwijding behelst veel meer. Bij een inwijding ondergaat een kandidaat een aantal rituele beproevingen om te zien of hij uit het…

Vrijmetselarij

De Intuïtie van de Gezel-vrijmetselaar

In het Engelse rituaal loopt de vrijmetselaar een trap op met eerst drie treden, dan vijf en dan zeven. Deze treden staan voor de drie beweeglijke kleinodiën: winkelhaak, waterpas en schietlood, de vijf zintuigen of vijf vormen van architectuur en de zeven vrije wetenschappen. Een andere uitleg is dat de treden op de wenteltrap naar…

Vrijmetselarij

Toetreding

Iemand kan niet gevraagd worden om toe te treden tot de vrijmetselarij of een andere spirituele leerschool, maar hij of zij dient uit eigen beweging – uit innerlijke drang – aan te kloppen aan de poort. Wanneer iemand gevraagd wordt om toe te treden dan krijgt hij als het ware de vrijmetselarij aangeboden. Wanneer iemand…

Vrijmetselarij

Maçonnieke Leerschool

Laten we van de maçonnieke leerschool eens een rijschool maken. Eén van de mogelijkheden om iemand tot een goede weggebruiker te maken, is om hem onvoorbereid in een auto te laten stappen (zijn leven) en hem dan alles te laten leren door hem maar vaak te laten rijden, helemaal in zijn eentje, over het drukke…

Vrijmetselarij

Pragmatische doelstellingen

Veel on- en offline gesprekken met vrijmetselaren hebben een zekere verbitterdheid in zich. Broederschap, idealen, utopische denkbeelden, onbereikbare doelen – niets moeten ze hier van hebben. Nee, haalbare, realiseerbare en pragmatische doelstellingen moet de vrijmetselaar zich voor ogen houden. De rest is allemaal verkwisting van energie. Veel hedendaagse vrijmetselaren stellen vraagtekens bij een ideale –…

Vrijmetselarij

De Beitel

Arthur Ward beschrijft het symbool van de beitel in zijn boek “Masonic Symbolism and the Mystic Way”. In zijn boek leren we wat zijn interpretatie is van de werktuigen van de Leerling-Vrijmetselaar. De beitel staat voor het intellect, de moker voor de wilskracht en de 24-maats liniaal voor het gevoel en ook de tijd. Met…

Vrijmetselarij

Werken aan je ruwe kanten

Veel zoekers op weg naar het Licht worden afgeschrikt door het idee om de confrontatie met hun duisternis, hun Ruwe Steen, aan te gaan. We willen graag ons spiritueel leven voorstellen als zoet, vriendelijk en als de liefhebbende ouder die we nooit hebben gehad. Onze eigen duisternis is als een bewaker voor de poort van…

Vrijmetselarij

Carbonari – De Drie Zielen

Veel van ritualen en symboliek van de Carbonari draaiden om het getal drie. Dit getal stond volgens de orde onder andere symbool voor de drie zielen waaruit de mens bestaat. Deze drie zielen werden als volgt omschreven: De eerste ziel werd BA genoemd. Dit was de naam die de Egyptische priesters gaven aan de eerste…

Vrijmetselarij

De Carbonari

In Italië was er ooit een oud genootschap dat parallellen vertoonde met de vrijmetselarij. Deze broederschap stond bekend onder de naam Carbonari of Houtskoolbranders. Een stukje politieke geschiedenis Onder Napoleon werden in heel Italië nationalistische bewegingen niet toegelaten en vervolgd. Vandaar dat men zijn toevlucht zocht tot geheime genootschappen. De zogenaamde Carbonari is hiervan het…