Op deze pagina vind je diverse boeken en andere bronnen die je kunt gebruiken bij onze cursussen.

Cursus Toegepaste Stoïcijnse Levenskunst
Om aan de slag te gaan met het stoïcisme kun je gebruikmaken van de Nederlandse vertalingen van de ‘Meditations’ van Marcus Aurelius en eventueel die van het Encheiridion van Epictetus. Beide vertalingen zijn gratis te downloaden op de website www.arsfloreat.nl.

Cursusmateriaal 1Encheiridion van Epictetus
Het Encheiridion bevat citaten van de Stoïcijnse filosoof Epictetus. Deze stichtte in Griekenland een school in de Stoïcijnse traditie.

De Stoïcijnen legden de nadruk op de wetmatigheid en de eenheid der dingen. Epictetus’ leer helpt de mens zich te ontwikkelen en te leven volgens zijn ware natuur.

Download: Encheiridion– Epictetus – Handboekje

Cursusmateriaal 2Overpeinzingen van Marcus Aurelius Antoninus
Marcus Aurelius Antoninus leefde van 121 tot 180 n.Chr. en was zo’n 20 jaar lang regerend keizer van het Romeinse Rijk.

Hij was sterk beïnvloed door de Stoïcijnse leer. Tijdens zijn laatste veldtochten zette hij zijn gedachten ‘tot zichzelf’ op papier. Deze ‘Overpeinzingen’ bevatten belangrijke aanwijzingen hoe men een goed en gelukkig leven kan leiden.

Download: Overpeinzingen – Marcus Aurelius

 

Cursus Toegepaste Hermetische Wijsheid
Om aan de slag te gaan met het hermetisme kun je gebruikmaken van de Nederlandse vertaling van het Corpus Hermeticum van Hermes Trismegistus.

Cursusmateriaal 3Corpus Hermeticum – Hermes Trismegistus
Het Corpus Hermeticum – of de Hermetische geschriften – gaat om een aantal afzonderlijke tractaten van religieus-filosofische inhoud, die in de oudheid in verband werden gebracht met de Egyptische god Thot, die aan de Griekse god Hermes werd gelijkgesteld.

Download: Corpus Hermeticum (PDF, Nederlands)

Cursusmateriaal 4Korê Kosmou
In de Korê Kosmou is niet Hermes maar zijn leerling de Godin Isis de leraar. Zij draagt de kennis die zij van Hermes heeft ontvangen over aan haar zoon Horus. Het verhaal is dus net als in het Corpus Hermeticum een gesprek tussen een leraar en een student die eveneens moeder en zoon zijn.

Download: Kore Kosmou (PDF, Engels)

Cursusmateriaal 5Giordano Bruno en de hermetische traditie
Hermes Trismegistus was waarschijnlijk de belangrijkste figuur in de heropbloei van de magie in de Renaissance. De bijzonder verheven positie die Hermes Trismegistus toebedeeld kreeg in dit nieuwe tijdperk, herstelde Egypte en zijn wijsheid in ere, en daarmee de magie waarmee die wijsheid verbonden werd.

Download: Giordano Bruno en de hermetische traditie (PDF, Nederlands)

 

Cursus Toegepaste Vrijmetselarij
Het is duidelijk dat kennis van bepaalde gedeelten van de Bijbel noodzakelijk is om de transcendente betekenis ervan in de maçonnieke ritualen te onderkennen en zo de geest te verrijken.

Cursusmateriaal 6De betekenis van de Bijbel voor de Vrijmetselarij
Deze brochure is zodanig van opzet dat – waar door ontkerkelijking en secularisatie in deze tijd mogelijk steeds meer mensen nog weinig zicht hebben op de Bijbelse inhouden – aan mogelijke behoeften om aan deze ontstane lacunes het hoofd te bieden, tegemoet te komen.

Download: BIJBEL-IN-DE-VRIJMETSELARIJ (PDF)