De Weg van Hermes: Kom dichter bij de Kern en de essentie van je Zelf 1

De Weg van Hermes: Kom dichter bij de Kern en de essentie van je Zelf

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€59,95
Nu starten

De Weg van Hermes is een fundamentele stroming binnen de westerse spiritualiteit. De Weg van Hermes, ook wel ‘hermetisme’ genoemd, biedt een praktische methode om het goddelijke te bereiken door middel van het zuiveren van de zintuigen en het zuiveren van de ziel van materiële invloeden om zodoende zelf een vrije, onsterfelijke kracht van het goddelijke te worden.

“Mijn leraar Hermes zei tegen mij – vaak privé, soms in de aanwezigheid van Tat – dat zij die zijn boeken lezen hun indeling heel eenvoudig en duidelijk zullen vinden, terwijl, integendeel, deze onduidelijk is en de betekenis van zijn woorden verborgen houdt.”

– Asclepius aan koning Ammon (CH XVI)

Door te luisteren naar de inzichten van Hermes leren we:

  1. Hoe we ons dienen te verhouden tot ons lichaam en onze ziel
  2. Waarop we ons moeten concentreren om ons spirituele pad voort te zetten en
  3. Hoe we op een goede en morele manier dienen te leven vanuit de goddelijke rede (de Logos).
De Weg van Hermes: Kom dichter bij de Kern en de essentie van je Zelf 2
Thoth, de Egyptische god van de Wijsheid

In het Egypte van rond het begin van onze jaartelling vonden eeuwenoude overleveringen hun neerslag in de wijsheid van de ‘driemaal grote’ Hermes. De bevrijdende wijsheid die in de Weg van Hermes bewaard is gebleven, biedt de moderne mens nog steeds actuele inzichten die in zijn of haar leven direct toepasbaar zijn.

De wijsheid van Hermes biedt je een spirituele en praktische weg naar zelfrealisatie. Je krijgt deel aan innerlijke groei die erop is gericht het goddelijke beginsel, dat de hermetici Nous noemen, te ontwikkelen.

De Weg van Hermes toont een weg die je aan de zichtbare wereld voorbij voert, voorbij sterren, planeten en de hoogste sferen, tot in het zuivere, eindeloze licht. De Weg van Wijsheid leid je tot in ‘het hart van God’, die in de mens Nous is en wordt verpersoonlijkt in Hermes.

Het diepste in de mens is verwant aan, en een met, het diepste in de kosmos. De wijsheid van Hermes vervult ons met hoop en geven het vertrouwen dat de zoektocht naar onze ware, onsterfelijke aard succesvol kan zijn.

“Je kunt zelfs een god worden, als je dat wilt, want dat is mogelijk. Daarom: wil, begrijp, vertrouw en heb lief, en je bent het geworden!”

En in dezelfde geest is het treffend wat Hermes ons meedeelt in het hoofdstuk ‘Het Mengvat of de eenheid’:

“Keer tot uzelf in, mijn zoon, en het zal komen. Wil het, en het zal geschieden. Breng de zintuiglijke werkingen van het lichaam tot verstilling, en de geboorte van het goddelijke zal een feit worden!”

De Weg van Hermes is weer actueel

De hermetische wijsheid heeft steeds een grote actualiteit. In de oudheid was het hermetisme beperkt tot kleine elitaire groepen. In onze tijd blijkt het hermetisch denken en ervaren voor velen die inzien dat de zin van het leven niet uit consumeren bestaat, grote aantrekkingskracht te hebben.

Nu veel oude religieuze zekerheden aan het wankelen zijn geraakt, omdat ze het verband met het moderne levensgevoel verloren hebben, is er een nieuwe openheid gekomen voor de hermetische ervaring van de eenheid van het Al en met de onbeschrijfbare bron daarvan, God en het goddelijke.

Je hebt het vermogen vrij te worden, aangezien je alles geschonken is. Niemand is afgunstig op je. Alles is voor jou ontstaan, zodat je door één ding of door het geheel de Maker kunt begrijpen. Want je hebt ook het vermogen niet te willen begrijpen. Je hebt het vermogen gebrek aan vertrouwen te hebben en misleid te worden, zodat je het tegendeel van de wezenlijke dingen begrijpt. De mens heeft evenveel vermogen als de goden. Alleen de mens is een vrij levend wezen, alleen hij heeft het vermogen van goed en kwaad. Je hebt (als aardse mens) niet het vermogen onsterfelijk te worden, noch hebben de onsterfelijken het vermogen te sterven. Je kunt zelfs een god worden, als je dat wilt, want dat is mogelijk. Daarom: wil, begrijp, vertrouw en heb lief, en je bent het geworden. 

Lees hier alles over hoe onze online cursussen werken

Beste boek voor bij de cursus

In de cursus nemen we een groot aantal teksten door uit verschillende bronnen. Onderstaand boek bevat alle teksten in een Nederlandse vertaling en daarom raden wij aan dit boek bij de cursus te gebruiken.

BESTEL HERMETISCHE GESCHRIFTEN

De Definities van Hermes

De Armeens-hermetische Definities van Hermes Trismegistus voor Asclepius, zoals ze officieel worden genoemd, geven een compact overzicht van de gehele hermetische filosofie. Ze zijn als spreuken weergegeven en indrukwekkend in hun poëtische schoonheid. De spreuken vervullen de hermeticus met hoop en geven het vertrouwen, dat de zoektocht naar de ware, onsterfelijke aard bekroond kan worden met succes. Omdat deze definities zo belangrijk zijn voor de praktische toepassing van de hermetica ontvang je na elke wekelijkse oefening tevens een of twee hoofdstukken van de Definities om nader te bestuderen.

Corpus Hermeticum

Om aan de slag te gaan met het hermetisme kun je gebruikmaken van de Nederlandse vertaling van het Corpus Hermeticum . We raden je aan om het boek Hermetische Geschriften hierboven te bestellen. Wanneer je mogelijk een kleine portemonnee hebt dan kun je een gratis versie downloaden op onze pagina met cursusmateriaal.

Cursus Inhoud

Uitklappen
Het Corpus Hermeticum
Hoofdstuk Content
0% Compleet 0/1 Steps
De Weg van Hermes
Hoofdstuk Content
0% Compleet 0/1 Steps