Zomerzonnewende
Gedichten

Zomerzonnewende

Wanneer de poort van de goden gesloten wordt en het licht geen schaduw meer heeft is er amper nog nacht het ogenblik waarin alle eeuwigheid is vervat het eeuwige tegenwoordige met noch tijd noch ruimte is witte rozen worden gekoesterd vuren worden ontstoken als schimmen van hoop de vlammen als bron van leven worden geboren…