Ibn Arabi, Alchemie en het Hermetisme

Ibn Arabi, Alchemie en het Hermetisme

In de islam wordt gezegd dat Idrīs/Hermes de mensheid verschillende filosofische wijsheden heeft bijgebracht. Deze staan ​​bekend als de hermetische wetenschappen. In dit artikel gaan we dieper in hoe de inzichten van Ibn ‘Arabi overeenkomen met het hermetisme. Ibn ‘Arabī erfde een lange rijke traditie van kennis over de hiërarchische correspondentie tussen de makrokosmos van…

De 11 verschillen tussen Gnostiek en Hermetisme

De 11 verschillen tussen Gnostiek en Hermetisme

Twee nieuwe religieus-filosofische stromingen zagen in de late oudheid het licht: de gnostiek en het hermetisme. En hoewel ze veel overeenkomsten hebben in hun overtuigingen, zijn ze ook behoorlijk verschillend. Wat is gnostiek? Historisch gezien bestond de gnostiek – of het gnosticisme – niet zoals het in de moderne tijd wordt gebruikt. Sommige moderne christelijke…

Alchemie en de Arabische hermetische traditie
|

Alchemie en de Arabische hermetische traditie

Het Engelse woord ‘alchemie’ is afgeleid van het Arabische al-kīmiyāʾ, zelf een leenwoord van het Syrische kīmīyā dat op zijn beurt is ontleend aan het Griekse χημεια, wat ‘de kunst van het gieten van metalen’ betekent. De vroegst bewaard gebleven alchemistische teksten in het Westen, die in het Grieks zijn geschreven, gebruiken het woord ‘χημεια’…

Veelgestelde vragen over het hermetisme

Veelgestelde vragen over het hermetisme

Er bestaan nogal wat misverstanden rondom de eeuwenoude traditie van het hermetisme. Niet zo vreemd wanneer je bedenkt dat deze stroming meer dan 3000 jaar oud is en bijna alle grote spirituele stromingen in meer of minder mate heeft geïnspireerd en soms zelfs heeft gevormd. Hieronder geven we onze antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Hermetisme als de basis van Wicca

Hermetisme als de basis van Wicca

In Wicca-kringen hoor je heksen vaak hermetische wijsheden citeren zoals “zo boven, zo beneden”. Wat minder vaak door moderne heksen wordt besproken, is waar het bij de hermetische filosofie om gaat. Weinig heksen weten hoe het hermetisme zoveel invloed kreeg binnen de theorie en praktijk van Wicca.

Hermetisme vormt de basis van een magisch heidens denkkader. Dus, hoe vond de eeuwenoude filosofie van het hermetisme zijn weg naar Europa en naar wat we Wicca, of moderne hekserij, noemen?

Hoe ga je praktisch aan de slag met het hermetisme

Hoe ga je praktisch aan de slag met het hermetisme

Wat waren de praktijken van de historische hermetici? Zijn deze praktijken de vertalen naar onze moderne tijd? Is er een verband tussen hermetische magische praktijken en de hermetische wijsheidsleer? Er is inderdaad een verband tussen hermetische magie en hermetische filosofie. Het hermetisme heeft Egyptische wortels. In het Oude Egypte was “heka” of “magie” een macht…

Hermetisme, Hermeticisme en de Kybalion

Hermetisme, Hermeticisme en de Kybalion

Hermetisme is de religieuze, spirituele, filosofische en magische beweging of stroming die is ontstaan toen Egyptische priesters die leefden in een door Griekenland gedomineerd Egypte een reeks religieuze, spirituele, filosofische en magische teksten produceerde en deze toegeschreven aan de mythologische figuur Hermes Trismegistus. Wat is het verschil tussen hermetisme en het hermeticisme? En is het…