Boekrecensie: “Hermetic Spirituality and Historical Imagination”

Boekrecensie: “Hermetic Spirituality and Historical Imagination”

De laatste jaren zijn er grote sprongen gemaakt in de studie van het hermetisme. Belangrijke nieuwe boeken schijnen nieuw licht op zowel de filosofische hermetica als de praktische hermetica. Door deze nieuwe inzichten weten we nu bijvoorbeeld dat dit onderscheid tussen een filosofische en praktische benadering onzinnig is. Maar dit inzicht is pas het begin….

Veelgestelde vragen over het hermetisme

Veelgestelde vragen over het hermetisme

Er bestaan nogal wat misverstanden rondom de eeuwenoude traditie van het hermetisme. Niet zo vreemd wanneer je bedenkt dat deze stroming meer dan 3000 jaar oud is en bijna alle grote spirituele stromingen in meer of minder mate heeft geïnspireerd en soms zelfs heeft gevormd. Hieronder geven we onze antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Wie is Hermes Trismegistus en Thoth?

Wie is Hermes Trismegistus en Thoth?

De belangrijkste personage in het Corpus Hermeticum is Hermes Trismegistus. In de oude Griekse religie was Hermes de boodschapper van de goden, de beschermheilige van grenzen en van degenen die grenzen moesten oversteken, zoals reizigers en herders. Hermes werd geassocieerd met menselijke activiteiten waarvoor een alerte intelligentie nodig is, of ze nu op goede of…

Hermes en de Islamitische mystiek van Ibn Sab’in

Hermes en de Islamitische mystiek van Ibn Sab’in

Ibn Sab’in (Murcia, 1217 – Mekka 1270) is de meest hermetische van alle Andalusische filosofen. Hij beschouwde op de eerste plaats Hermes Trismegistus als zijn profeet en pas op de tweede plaats Mohammed. In dit artikel kunnen we helaas niet de sleutels tot de Sabini-filosofie ontrafelen. Maar we zullen enkele stukjes van zijn esoterische wijsheid…

Ibn Arabi, Alchemie en het Hermetisme

Ibn Arabi, Alchemie en het Hermetisme

In de islam wordt gezegd dat Idrīs/Hermes de mensheid verschillende filosofische wijsheden heeft bijgebracht. Deze staan ​​bekend als de hermetische wetenschappen. In dit artikel gaan we dieper in hoe de inzichten van Ibn ‘Arabi overeenkomen met het hermetisme. Ibn ‘Arabī erfde een lange rijke traditie van kennis over de hiërarchische correspondentie tussen de makrokosmos van…

De 11 verschillen tussen Gnostiek en Hermetisme

De 11 verschillen tussen Gnostiek en Hermetisme

Twee nieuwe religieus-filosofische stromingen zagen in de late oudheid het licht: de gnostiek en het hermetisme. En hoewel ze veel overeenkomsten hebben in hun overtuigingen, zijn ze ook behoorlijk verschillend. Wat is gnostiek? Historisch gezien bestond de gnostiek – of het gnosticisme – niet zoals het in de moderne tijd wordt gebruikt. Sommige moderne christelijke…

Alchemie en de Arabische hermetische traditie
|

Alchemie en de Arabische hermetische traditie

Het Engelse woord ‘alchemie’ is afgeleid van het Arabische al-kīmiyāʾ, zelf een leenwoord van het Syrische kīmīyā dat op zijn beurt is ontleend aan het Griekse χημεια, wat ‘de kunst van het gieten van metalen’ betekent. De vroegst bewaard gebleven alchemistische teksten in het Westen, die in het Grieks zijn geschreven, gebruiken het woord ‘χημεια’…