Hermetica

De voorspelling van Hermes door Graham Hancock

Schrijver Graham Hancock is een groot fan van Hermes. Graham gebruikt de bekende voorspelling van Hermes over het noodlot dat Egypte zal overkomen om zijn ongerustheid over de wereld uit te spreken. Waarom is de boodschap van Hermes nu zo belangrijk?

Bekijk hieronder de video. Er zit een Nederlandse vertaling bij. Onder het filmpje hebben we de gehele tekst geplaatst.

Een kruispunt

We leven op een kruispunt. Geen twijfel. We voelen het allemaal. We weten het allemaal. Ik denk niet dat het de eerste keer is dat de mensheid heeft gestaan op zo’n kruispunt. Maar hier zijn we. Nu. We confronteren het en hopelijk gaan we ermee aan de slag.

Ik sluit af met een lezing uit de hermetica, uit de hermetische teksten. Hermes was de Griekse versie van de oude Egyptische god Thoth. De Romeinen kenden hem als Mercurius. De tekst is een dialoog uit de hermetica. Velen van hen zijn dialogen tussen Thoth/Hermes en verschillende leerlingen van hem. En in één tekst, met als titel  Asclepius, wordt een jammerklacht gepresenteerd, een profetie. Het lijkt een beetje op de Maya-voorspelling.

Wie is Hermes Trismegistus en Thoth?

Egypte lijkt een metafoor te zijn voor de gehele wereld, en naar mijn mening voor de wereld in onze tijd. Deze jammerklacht, deze profetie, spreekt rechtstreeks tot ons. Het is Hermes die spreekt, en hij zegt dit tegen Asclepius:

De Voorspelling van Hermes

Weet jij Asclepius, dat Egypte een beeld van de hemel is? Of om preciezer te spreken, in Egypte alle activiteiten van de machten die regeren en werken in de hemel aanwezig zijn in de aarde hieronder. Eigenlijk moet gezegd worden dat de hele kosmos in ons land woont als in een heiligdom.

En toch, omdat het gepast is, dat wijze mensen kennis hebben van alle gebeurtenissen voordat ze plaatsvinden, moet jij niet onwetendheid blijven over wat ik je nu zal vertellen.

Er komt een tijd wanneer het tevergeefs zal zijn geweest dat Egyptenaren de Godheid hebben geëerd met oprechte vroomheid en dienstbaarheid. Al onze heilige aanbidding zal vruchteloos en ineffectief zijn. De goden zullen van de aarde terugkeren naar de hemel. Egypte zal verlaten worden en het land dat ooit het huis van religie was, zal leeg achtergelaten worden, beroofd van de aanwezigheid van zijn godheden

Oh Egypte! Egypte! Van uw religie zal niets anders overblijven dan een leeg verhaal welke uw eigen kinderen in de tijd die komt niet zullen geloven. Er zal niets overblijven dan droeve woorden en alleen de stenen zullen vertellen over uw vroomheid.

En op die dag zullen de mensen het leven moe worden. En zullen ze ophouden het universum waardig te achten voor eerbiedige verwondering en aanbidding. Ze zullen niet langer van deze wereld om ons heen houden. Dit onvergelijkbare werk van God. Deze glorieuze structuur die Hij heeft gebouwd. Deze som van het goede opgebouwd uit vele verschillende vormen. Dit instrument waarmee de wil van God werkt in dat wat hij heeft gemaakt.. Met tegenzin zullen ze opkomen voor het welzijn van de mensen.

Deze combinatie en accumulatie van alle verschillende dingen die vragen om vereerd te worden door lof en liefde van de toeschouwer. Duisternis zal de voorkeur krijgen boven het licht. En men zal denken dat de dood winstgevender is dan het leven. Niemand zal zijn ogen naar de hemel richten. De vrome zal als krankzinnig worden beschouwd. De goddeloze als wijs. En de gek als dapper. En de slechten zullen als goed worden beschouwd.

Wat betreft de ziel en het geloof en dat het onsterfelijk van nature is, of misschien onsterfelijkheid kan bereiken, zoals ik je heb geleerd. Ze zullen dit bespotten. En zichzelf er zelfs van overtuigen dat het onwaar is. Geen woord van eerbied of vroomheid. Geen uiting waardig voor de hemel zal worden gehoord of geloofd. En dus zullen de goden de mensheid verlaten. Een verschrikkelijk iets.

Alleen de kwade engelen zullen overblijven, die zich met mensen zullen mengen en de arme stakkers zullen verleiden tot allerlei roekeloze misdaad. Tot oorlogen en diefstal en fraude en alle dingen die vijandig staan ​​tegenover de aard van de ziel.

Dan zal de aarde beven en de zee geen schepen dragen. De hemel zal de sterren niet ondersteunen in hun banen. Alle stemmen van de goden zullen tot zwijgen worden gedwongen. De vruchten van de aarde zullen rotten. De bodem wordt onvruchtbaar en de lucht wordt misselijk van stagnatie. Alle dingen zullen ongeordend en verkeerd zijn. Al het goede zal verdwijnen.

Maar wanneer dit alles, Asclepius, is gebeurd, dan zal God, de schepper van alle dingen kijken naar wat er is gebeurd en Hij zal de wanorde stoppen door de tegenkracht van Zijn wil, wat het goede is. Hij zal degenen die verdwaald zijn, terugroepen op het juiste pad. Hij zal de wereld van het kwaad reinigen. Het wegwassen met overstromingen. Het verbranden met het felste vuur. En het verdrijven met oorlog en ziekte.

En aldus zal Hij zijn wereld terugbrengen naar zijn vroegere staat. Zodat de kosmos weer waardig zal zijn voor aanbidding en bewonderende eerbied. En God de maker en onderhouder van de machtige structuur zal worden aanbeden door de mensen van die tijd met voortdurende liederen van lof en zegen.

Dat is de nieuwe geboorte van de kosmos. Het is het opnieuw goed maken van alles. Een heilig en inspirerend herstel van de gehele natuur. En het wordt vervaardigd binnen het proces van de tijd door de eeuwige wil van de Schepper.

Het verhaal veranderen

Ik weet niet of we een vreselijke wereldwijde catastrofe zullen ondergaan of niet. Ik hoop zeker van niet. Ik hoop dat het niet zal komen tot ellende en verschrikking. Vreselijke dingen daar is al genoeg van in de wereld. Maar ik herinner me wat alle oude teksten zeggen. Er is geen enkele vloedmythe, er is geen enkel verhaal over de vernietiging van vroegere beschavingen, waarin de mensheid in het verhaal niet ergens door ons eigen gedrag de schuld krijgt.

En wat we doen maakt deel uit van wat we nu op de wereld aanrichten. We zijn wat we zijn. Maar wat we veroorzaken in de wereld doen we onszelf aan. Wij zijn de auteurs van dit alles. En we kunnen het verhaal veranderen als we het willen veranderen. Ik ben daarvan overtuigd.

Kijken we naar de sporen van een vergeten periode in de menselijke geschiedenis? Ik denk het wel. Ik denk dat dit is wat hier aan de hand is. Omdat we het vergeten zijn. Omdat we een diersoort zijn met geheugenverlies. Omdat we in grote mate een mysterie zijn voor onszelf. Misschien daarom dat we zo verloren zijn. En zo van slag zijn. Zo verontrust door het gevoel dat er iets mist. Dat we moeten weten over onszelf.

Spirituele essentie

Voor de oude Egyptenaren was het essentiële mysterie van het menselijk bestaan onze spirituele essentie. Dat we deelnemen aan dit theater van ervaring dat we het leven en de wereld noemen. Een enorme inspanning gericht op de perfectie van de ziel.

Ik heb met sjamanen gesproken in het Amazonegebied. En toen ik hen vroeg wat volgens hen het probleem met de wereld is, wat was het probleem met het Westen is, zeiden ze dat het heel simpel is:

“Jullie hebben jullie verbinding met de geest verbroken. Jullie hebben de link verbroken. En je moet die link herstellen als je vanaf hier verder wilt gaan. Maar jullie kunnen niet vooruit gaan van de plek waar jullie zijn als jullie de verbinding met de geest niet herstellen.”

Dat lijkt mij de meest fundamentele taak die we nu allemaal onder ogen moeten zien. Niet deze uiterlijke uitingen van macht die de wereld zoveel verschrikking en ellende hebben gebracht. Dit is het kruispunt waarop we staan.

Verandering

Niemand van ons kan veranderingen op macroniveau beïnvloeden. Dat is onmogelijk om te doen. Maar we kunnen wel op microniveau veranderingen aanbrengen. We kunnen veranderingen in ons eigen leven aanbrengen. We kunnen veranderingen aanbrengen in onze directe omgeving. Veranderingen die dingen verbeteren. Veranderingen aangedreven door liefde. Zo overweldigend is het idee van wereldwijde vernietiging.

Nee, ik kan dat niet stoppen. Maar ik kan wel stoppen met wat ik doe om eraan bij te dragen. En als we dat allemaal doen dan geloof ik dat er een enorme bewustzijnsverandering zal komen. En de wereld verder kan gaan. En we kunnen uitkijken naar een toekomst voor onze kinderen en onze kinds kinderen. En wederom dit heldere prachtige juweel, deze tuin van een planeet terug kunnen zetten op de plek in ons leven waar het hoort te zijn.

 

Graham Hancock is een Britse auteur die gespecialiseerd is in theorieën over oude beschavingen, aardeveranderingen, stenen monumenten of megalieten, veranderde bewustzijnstoestanden, oude mythen en astronomische of astrologische gegevens uit het verleden. Hij is erkend als een onconventionele denker die controversiële vragen oproept over het verleden van de mensheid.

Gerelateerde artikelen

Abonneer
Abonneren op
guest

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

1 Reactie
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Bekijk alle opmerkingen
L.J. Vlaanderen
L.J. Vlaanderen
1 jaar geleden

We staan inderdaad op een kruispunt van wegen.
Als we voortgaan op de ingeslagen weg van “meer”, gaan we verloren.
Als we terugkeren naar “de bron”, is het tij misschien nog te keren. De natuur is immers sterk en heeft een groot herstellend vermogen.
De mens moet accepteren, dat hij niet “de meester” is, maar “leerling” in “de eeuwige school des levens”, dat hij een dienstbaar deel behoort te zijn van Het Grote Geheel.