De voorspelling van Hermes door Graham Hancock

De voorspelling van Hermes door Graham Hancock

Schrijver Graham Hancock is een groot fan van Hermes. Graham gebruikt de bekende voorspelling van Hermes over het noodlot dat Egypte zal overkomen om zijn ongerustheid over de wereld uit te spreken. Waarom is de boodschap van Hermes nu zo belangrijk? Bekijk hieronder de video. Er zit een Nederlandse vertaling bij. Onder het filmpje hebben…

De wetenschap van het hermetisme

De wetenschap van het hermetisme

De vrijmetselarij is gebaseerd op zowel neoplatonische – en stoïcijnse principes, als op hermetische principes. Het hermetisme is een goede levensbeschouwing voor vrijmetselaren die geïnteresseerd zijn in de spirituele diepte van de vrijmetselarij. Veel Nederlandse vrijmetselaren vragen zich af waarom traditioneel de belangrijkste vereiste om vrijmetselaar te kunnen worden was – en buiten Nederland nog…

Wat is het belang van vegetarisch eten voor de spirituele ontwikkeling?

Wat is het belang van vegetarisch eten voor de spirituele ontwikkeling?

Er is een sterke relatie tussen spiritualiteit en vegetarisch eten, zowel vanuit een historisch oogpunt als vanuit de spirituele praktijk. In dit artikel gaan we dieper in op de vegetarische traditie in de eeuwenoude stroming van het hermetisme. Als we kijken naar het moment waarop de hermetische beoefenaars voor het eerst in de stad Alexandrië…

De hermetische Mens

De hermetische Mens

Nadat het zintuiglijke universum een ​​definitieve vorm had gekregen, schiep het goddelijke intellect een schepsel naar zijn eigen beeld, namelijk de mens. De mens is in het Corpus Hermeticum het hoogste schepsel omdat hij het evenbeeld van God is. De mens kreeg de machten van elk van de gouverneurs van de zeven hemelsferen. Toch wilde…

De hermetische kosmos

De hermetische kosmos

Het Corpus Hermeticum verkondigt niet alleen dat God in essentie Schepper is, maar beschouwt Hem ook als de Creatieve Wil. In de tiende verhandeling van het Corpus staat: “De energie van God is wil en zijn essentie (is) het wezen (van alle wezens)” De kosmos vertegenwoordigt het zintuiglijke beeld van God. Als iemand Hem wil…

De transcendente en immanente God in de hermetica

De transcendente en immanente God in de hermetica

De relatie tussen God en alles wat van Hem afkomstig zijn, leidt ons naar de basis van de hermetische theologie. God is in zijn essentie de Schepper, zodat Gods creatieve activiteit manifesteert in wat Hij werkelijk is, namelijk Zijn eigen essentie. In het Corpus Hermeticum wordt God boven elke naam beschouwd die de mens Hem…

De rol van de deugd en goddelijke genade in de hermetica

De rol van de deugd en goddelijke genade in de hermetica

In het Corpus Hermeticum kan de mens het goddelijke bereiken door de bemiddeling van een goddelijke gids of leraar. Hij wordt Hermes, Poimandres of Vader genoemd. Deze figuur onthult de waarheid alleen aan hem of haar die er actief naar op zoek gaat. Om ware kennis te verkrijgen is niet alleen goddelijke interventie nodig, maar…

De mystieke bruiloft

De mystieke bruiloft

De mystieke bruiloft draait om het liefdevol samenkomen van Natuur aan de ene kant, met de Actieve Intelligentie van de Universele Ziel aan de andere kant. In dit artikel gaan we wat dieper in op het alchemistische concept van ‘de mystieke bruiloft’. De mystieke bruiloft is wat anders dan ons gewone huwelijk. Beiden hebben met…