De hermetische kosmos

Het Corpus Hermeticum verkondigt niet alleen dat God in essentie Schepper is, maar beschouwt Hem ook als de Creatieve Wil. In de tiende verhandeling van het Corpus staat: “De energie van God is wil en zijn essentie (is) het wezen (van alle wezens)” De kosmos vertegenwoordigt het zintuiglijke beeld van God. Als iemand Hem wil…

De transcendente en immanente God in de hermetica

De relatie tussen God en alles wat van Hem afkomstig zijn, leidt ons naar de basis van de hermetische theologie. God is in zijn essentie de Schepper, zodat Gods creatieve activiteit manifesteert in wat Hij werkelijk is, namelijk Zijn eigen essentie. In het Corpus Hermeticum wordt God boven elke naam beschouwd die de mens Hem…

De rol van de deugd en goddelijke genade in de hermetica

In het Corpus Hermeticum kan de mens het goddelijke bereiken door de bemiddeling van een goddelijke gids of leraar. Hij wordt Hermes, Poimandres of Vader genoemd. Deze figuur onthult de waarheid alleen aan hem of haar die er actief naar op zoek gaat. Om ware kennis te verkrijgen is niet alleen goddelijke interventie nodig, maar…

De mystieke bruiloft

De mystieke bruiloft draait om het liefdevol samenkomen van Natuur aan de ene kant, met de Actieve Intelligentie van de Universele Ziel aan de andere kant. In dit artikel gaan we wat dieper in op het alchemistische concept van ‘de mystieke bruiloft’. De mystieke bruiloft is wat anders dan ons gewone huwelijk. Beiden hebben met…

Hermetische alchemie

De chemische alchemist tracht onedele metalen, zoals lood en ijzer, te veranderen in zilver en goud. De spirituele of hermetische alchemist tracht het onedele metaal in de mens, zoals zijn denkvermogen, bewustzijn, ziel en geest, om te zetten van lood naar goud. Omdat hij deze spirituele alchemie niet in gewone woorden kan beschrijven, gebruikt hij…

Wedergeboren worden

Niemand kan worden gered, tot hij is wedergeboren. Louter jijzelf, als je wedergeboren wilt worden van de reddeloze kwelling van de Stof. De Eerste van deze is Onwetendheid. De Tweede is Droefheid. De Derde is Gebrek aan Zelfbeheersing. De Vierde is Verlangen. De Vijfde is Onrecht. De Zesde is Hebzucht. De Zevende is Bedrog. De…