Wat is het belang van vegetarisch eten voor de spirituele ontwikkeling?

Er is een sterke relatie tussen spiritualiteit en vegetarisch eten, zowel vanuit een historisch oogpunt als vanuit de spirituele praktijk. In dit artikel gaan we dieper in op de vegetarische traditie in de eeuwenoude stroming van het hermetisme.

Als we kijken naar het moment waarop de hermetische beoefenaars voor het eerst in de stad Alexandrië bij elkaar kwamen, ongeveer in het jaar 100, zien we dat het een gebruikelijke praktijk was voor deze spirituele groepen om na hun bijeenkomsten een gezamenlijke maaltijd te eten.

Als we de hermetische documenten lezen, dan zien we vermeld dat deze maaltijd vaak, of bijna altijd, “bloedeloos” was. Dit zou dus een maaltijd zijn geweest, die bereid is zonder daarvoor een dier of vis te doden.

Niet alleen voor hermetisten, maar ook voor Pythagoreeërs, stoïcijnen,  gnostici en neoplatonisten was vegetarisch eten een belangrijk onderdeel van hun traditie.

Wil je meer lezen over het vegetarisme bij de oude Egyptenaren lees dan: What did the Ancient Egyptians really eat?

Spirituele besmetting

Omdat al deze tradities zo duidelijk benoemden dat het eten van een bloedeloze maaltijd belangrijk was, kunnen we daaruit afleiden dat dit lang geleden dus net zo’n controversieel onderwerp was als tegenwoordig.

Porphyrius schrijft in zijn ‘Over Onthouding’:

Wie zich onthoudt van het eten van iets dat bezield is, zal er ook voor oppassen dat hij niet het vlees van zijn eigen soort verwondt. Want hij die van het dieren houdt, zal geen enkele diersoort willen schaden.

Wat is het belang van vegetarisch eten voor de spirituele ontwikkeling? 1Voor Porphyrius was een filosoof die vlees eet, zoiets als een niet-roker die rookt; iemand die niet logisch en consequent handelt. Bovendien geloofde Porphyrius dat het doden van dieren ook van negatieve invloed was op iemands spirituele vooruitgang.

Niet alleen wordt je spiritualiteit ‘besmet’ door het eten van vlees, Porphyrius dacht dat het eten van vlees sowieso ongezond was voor het lichaam en dat het, vergeleken met groenten, niet zo snel werd verteerd, daardoor zwaar voor de spijsvertering was en veel waarschijnlijker zou leiden tot obesitas.

Lees ook: Jezelf verbeteren is het milieu verbeteren

Beleefdheid of willen onderscheiden

Deskundigen discussiëren over waarom de hermetici zo belangrijk vonden dat hun maaltijden vegetarisch waren dat ze dit nadrukkelijk vermelden. Sommige deskundigen denken dat het komt omdat de hermetici uit verschillende bevolkingsgroepen kwamen, uit verschillende culturen en uit veel verschillende tradities.

Wat is het belang van vegetarisch eten voor de spirituele ontwikkeling? 2Door de gezamenlijke maaltijd vegetarisch te maken, zorgden ze ervoor dat ze een maaltijd serveerden die niemand zou beledigen. Andere deskundigen denken dat de hermetici niet wilden dat mensen dachten dat hun traditie het offeren van dieren betrof.

Andere spirituele groepen in die tijd offerden een dier en aten deze daarna op. Door vegetarisch te eten, onderscheidden de hermetici zich van deze groepen.

De hermetici verklaren zelf nooit waarom hun maaltijden vegetarisch zijn, maar we kunnen de redenen achterhalen door naar degenen te kijken die geen lid van deze groep waren, maar er destijds wel over schreven.

Deze buitenstaanders schreven dat mensen die de Weg van Hermes volgden geen vlees aten omdat ze geloofden in metempsychose. Dat zou nu reïncarnatie worden genoemd.

Reïncarnatie is iets waar hermetici in geloofden. Het idee dat de ziel niet alleen in mensen maar ook in dieren kon reïncarneren, was waarschijnlijk afkomstig uit de Pythagorische traditie.

Los van het geloof in reïncarnatie of de beleefdheid naar de verschillende leden, heeft de keuze voor vegetarisch eten ook te maken met hoe de hermetici aankeken tegen de rol van de mens in de kosmos.

Kracht van associatie

De belangrijkste focus in het hermetische werk ‘Asclepius’ is de mens. Hermes beschrijft de mens als het tweede beeld van de Allerhoogste en de derde god.

Hoewel de mens als een klasse onder de daimonen (geesten) wordt geplaatst, heeft hij door de “kracht van associatie” het potentieel om alles te worden waarmee hij zichzelf associeert.

De mens kan elke entiteit worden, van God tot alles in de materie. Een man of vrouw wordt datgene waarmee hij of zij zich associeert.

De mens kan goddelijk bewustzijn verkrijgen door de kracht van aandacht. Voordat hij begint met een uiteenzetting van de drievoudige godheid en de aard van de mens, vraagt Hermes aan zijn leerling Asclepius om te luisteren ‘niet alleen met scherpe aandacht, maar ook met levendigheid van geest’.

Voordat Hermes zijn discipelen vertelt hoe alles in de kosmos met elkaar verbonden is, waarschuwt hij:

“Als je de woorden van de spreker niet met aandachtige gehoorzaamheid hoort, zal het gesprek over je heen vliegen en om je heen stromen, of liever gezegd, het zal terugvloeien en weer vermengen met de wateren van zijn eigen bron.”

Zoals altijd is het de toestand van de student die de kracht van de meester bepaalt.

Toegang tot goddelijk bewustzijn geeft ons enorme kracht. Al vroeg in de Asclepius prijst Hermes de mens uitbundig, want Hermes heeft het potentieel van de mens ontdekt:

“De mens is een groot wonder, een wezen dat aanbeden en vereerd moet worden. Hij gaat over in de natuur van God alsof hij God is…”

Lofbetuiging is in het hermetisme is een belangrijk element voor transformatie. Een transformatie die door de lessen van Hermes wordt bereikt.

Geest en materie

De mens is deels gemaakt van goddelijke substantie en deels van materie.

“De ware mens ziet met verachting dat deel van de natuur in zichzelf dat menselijk is, omdat hij zijn volledige vertrouwen heeft gesteld in de goddelijkheid van het andere deel.”

De onveranderlijke geest is de enige ultieme realiteit voor Hermes. De geest is het goddelijke deel van de mens. Degenen die er toegang toe hebben verkregen, zijn in staat om de belangrijkste rol te vervullen waarvoor de Mens is geschapen: om God te beschouwen en te vereren.

De tweede rol van de mens, die in de praktijk eigenlijk niet anders is dan de eerste rol, is zorg dragen voor de schepping. De mens houdt van de schepping net zoals hij geliefd is bij de goden.

Hermes benadrukt de plicht van de mens om voor deze planeet te zorgen met een kracht die in onze tijd zijn weerklank vindt.

Uit hoofdstuk 8 van de Asclepius:

8. Tweevoudige oorsprong en rol van de mensheid

“Zo maakte Hij de mensen van Zijn eigen wezen. Hij bemerkte dat zij niet in staat zouden zijn om van alles te houden en er voor te zorgen tenzij Hij hen beschermde met een materiële bedekking. Dus beschutte God hen met een stoffelijke verblijfplaats en gaf deze aan alle mensen, en in juiste verhouding. Hij mengde de twee naturen tot één.
Aldus vormde God menselijke wezens van zowel geest als lichaam, dat wil zeggen, van zowel eeuwige als sterfelijke aard, zodat ze aldus gevormd recht konden doen aan hun tweevoudige oorsprong. Ze kunnen zich over het hemelse verwonderen en deze aanbidden, terwijl ze ook kunnen zorgdragen voor de dingen op aarde.”

Hermes vervolgt in hoofdstuk 9:

9. Verering van God en zorgdragen voor de kosmos

“Maar er zijn er die uit de verwarring welke voortkomt uit hun tweevoudige aard zijn verzonken in de lagere geest vanwege het gewicht van hun stoffelijke lichaam. Deze mensen zijn aangesteld om de elementen en dingen die met deze lagere wereld verbonden zijn te beheren. De mens is dus een schepsel, maar ik zeg niet dat hij minderwaardig is omdat hij voor een deel sterfelijk is. Eerder om die reden is hij beter aangepast en effectiever voor zijn specifieke doel. Hiervoor lijkt zijn status eerder verhoogd te zijn door zijn sterfelijkheid. Inderdaad, omdat hij anders niet in staat zou zijn geweest om beide rijken te onderhouden, als hij niet uit de substantie van beide was gevormd, is hij zo gevormd dat hij voor de dingen van de aarde kan zorgen en ook van het goddelijke kan houden.”

Wat is het belang van vegetarisch eten voor de spirituele ontwikkeling? 3
De mens staand midden tussen het hogere en de wereld, geketend aan zijn verantwoordelijkheid van hoeder van de kosmos. (Robert Fludd)

Hermes zegt dat de mens om aan deze verplichting te kunnen voldoen een fysiek lichaam nodig heeft, dat daarom door de Allerhoogste aan hem is gegeven. Het lichaam is dus niet een gevangenis voor de mens, zoals Plato schrijft, maar verhoogt juist zijn status in de kosmos.

De mens is volgens Hermes geplaatst in de unieke “middenpositie”. Een positie die de mens superieur maakt aan de goden. Maar deze middenpositie brengt een gevaar met zich mee.

Gevaar van materie

Vanwege onze dubbele natuur kunnen we onszelf identificeren met het goddelijke, maar evengoed kunnen we door ons fysieke lichaam onszelf associëren met materie, en daardoor wegzinken naar lagere niveaus.

We hebben vrije keuze gekregen, wat essentieel is om onze rol goed te kunnen vervullen. We zijn gebonden aan de gevolgen van die keuze door een onveranderlijke goddelijke wet. Namelijk:

“Als we onze termijn in deze fysieke wereld hebben volbracht, onze wereldse plichten hebben vervuld en bevrijd zijn van de banden van de sterfelijkheid, zal God ons herstellen naar ons hogere, dat is goddelijke, aard, vrij van smet en onschendbaar”.

Zoals Plato schrijft, zegt ook Hermes dat het goddelijke deel van de ziel onsterfelijk is. Waarom zouden we dan een andere keuze maken? Deze vraag lijkt in Asclepius op te komen wanneer hij vraagt:

“Waarom heeft God toegestaan ​​dat het kwaad in de wereld wordt gebracht?”

Hermes legt uit dat dit komt omdat ‘de onvolmaaktheden van de materie’ in ons lichaam worden vermengd samen met andere onvolkomenheden die zijn afgeleid van het voedsel dat alle levende wezens genoodzaakt zijn tot zich te nemen om in leven te blijven. Het is daarom onvermijdelijk dat de verlangens die voortkomen uit materie, zoals hebzucht en andere ondeugden, in de mens terechtkomen.

Verlangen naar bezittingen

Deze hebzucht neemt de vorm aan van een verlangen naar bezittingen. Deze hebzucht is vreemd aan de delen van de mens die verwantschap hebben met het goddelijke.

We moeten dus niet alleen die dingen veroordelen waar we ons aan vasthouden, maar ook de bron in onszelf waaruit deze hebzucht komt.

De hebzucht komt uit de lichamelijke aard van een mens. Hoewel ons lichaam essentieel is voor onze functie in de kosmos begint de mens wanneer hij bezit vergaart zich te associëren met zijn lichamelijke natuur. Hij zal dan het goddelijke vergeten. Zowel zijn goddelijke aard als zijn goddelijke verantwoordelijkheid.

Zoals in Plato’s boek Phaedrus zinkt de ziel die niet in staat is om de goden naar boven te volgen onder de dubbele ballast van vergeetachtigheid en ondeugd.

Het vereist een reusachtige verandering in de emotionele staat van de hermetische leerling om dit negatieve proces te keren. Maar dit is wat er tijdens de Weg van Hermes gebeurt.

God, zegt Hermes, gaf ons de beste verdediging tegen de verraderlijke vijand, toen hij aan de geest van het bewustzijn, de kennis en de intelligentie van de mens schonk. Hierdoor kunnen we het bedrog van het kwaad en ondeugd vermijden. Als we deze gaven echter zelfzuchtig gebruiken, is lijden het gevolg.

Het hermetisme leert dat de mens bestaat uit goddelijke geest en wereldse materie. De materie heeft gevaren in zich die ervoor zorgen dat de mens kan worden afgeleid van zijn ware rol als hoeder van de kosmos.

Wat is het belang van vegetarisch eten voor de spirituele ontwikkeling? 4
Hermes wijst op het gevaar dat de geest (de vogel) geketend is aan de materie (de kikker)

Eten is een noodzakelijk kwaad, want we blijven erdoor in leven maar daarmee krijgen we ook meer “slechte” materie in ons. Het eten van het vlees van wezens met een ziel welke we op traumatische manier om het leven hebben gebracht, maakt eten alleen maar tot een nog groter gevaar voor onze spirituele ontwikkeling. En we verzaken onze goddelijke verantwoordelijkheid om hoeder, en niet vernietiger, van de kosmos te zijn.

Behalve dat vegetarisch eten goed is voor het vermijden van te veel negatieve materie, biedt vegetarisch eten ook andere voordelen voor de hermetist.

Goed voor de ontwikkeling

Er is nog een mogelijke andere reden die heeft bijgedragen aan het vegetarisch eten van de vroege hermetici. Dit voordeel merk je alleen wanneer je praktisch bezig bent met de beoefening van het hermetisme.

Een hermetische beoefenaar zal merken dat naarmate hij of zij meer mediteert en contempleert, een hogere vorm van bewustzijn zal toenemen. Naarmate je meer en meer een hogere bewustzijnsstaat bereikt, zal je zien dat het tot veranderingen leidt in je alledaagse leven.

Een van de meest opvallende veranderingen is dat je een sterke afkeer kan krijgen van het eten van vlees. Hoe meer je toegeeft aan deze afkeer, dus hoe minder vlees je gaat eten, hoe meer je zal zien dat het je meditatie-oefeningen zal helpen. Het vermijden van vlees helpt je bewustzijn te verhogen. En het verhogen van je bewustzijn zal je aanmoedigen om minder of geen vlees te eten.

Conclusie

De hermetici, die zich richtten op het ontwikkelen van een hoger bewustzijn om een goddelijk bewustzijn te bereiken, zagen al snel in dat het eten van “bloedeloze” maaltijden helpt bij hun spirituele oefeningen. Of ze deze wijsheid leerden door lessen van hun eigen hermetische meesters, of van de Indiase yogi’s die Alexandrië bezochten, of dat ze geïnspireerd waren door de Pythagoreeërs waarmee ze omgingen, is onmogelijk om te zeggen.

Hermetici ontdekten dus dat vegetarisch eten hen in praktische zin hielp bij hun spirituele ontwikkeling. Maar vegetarisch eten zorgde er ook nog eens voor dat ze in dit leven, maar vooral na dit leven, niet teveel negatief belast zouden zijn met materie en al haar verlokkingen. Winst op winst dus.

Abonneer
Abonneren op
guest

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle opmerkingen