Stadia van ontwikkeling – deel II

Adam Weishaupt, een vrijmetselaar en oprichter van de beruchte Illuminati, geloofde in een vaststaande volgorde waar een beschaving doorheen gaat.

Volgens Weishaupt doorloopt een beschaving een bepaalde cyclus die bestaat uit vijf stappen:
1. Unordnung -Seizoen van Chaos
2. Zweitracht – Seizoen van Tweedracht
3. Verwirrung – Seizoen van Verwarring
4. Beamtenherrschaft -Seizoen van Bureaucratie
5. Grummet – Seizoen van Naspel

In het eerste artikel ‘Stadia van Ontwikkeling‘ ga ik dieper in op de diverse stadia. In dit artikel wil ik stilstaan bij Weishaupts laatste twee stadia, die van Beamtenherrschaft en Grummet.

Het vierde stadium, Beamtenherrschaft, is het tijdperk van de bureaucratie waar elke handeling, transactie en beweging wordt genoteerd, geregistreerd, geteld, genummerd, gemeten, geautoriseerd, en gecorrigeerd. Het is het stadium waar zij-die-wat-kunnen worden tegengehouden door zij-die-niets-kunnen. Het is een tijd van ketterij- en hekserijvervolgingen. Een tijd van ecologische vernieling doordat puur abstracte denkers proberen de organische natuur te controleren. In het tijdperk van bureaucratie vindt veel activiteit plaats, allemaal tot in de kleinste details gepland, doorberekend, en genoteerd, maar altijd te laat af, te duur en slecht gedaan. Het is het tijdperk waar niets mag tenzij het expliciet wordt toegestaan.

De last van alwetendheid op de schouders van de heersende klasse wordt ondragelijk, en de meeste heersers vluchten in een fantasiewereld waarbij ze reusachtige gebouwen en andere peperdure prestige projecten beginnen terwijl de pijlers van sociale solidariteit langzaam wegrotten. Hoewel er blunders op blunders worden gemaakt kunnen er nooit verantwoordelijke individuen gevonden worden omdat alles in comités wordt bepaald. Wanneer een individu iets gedaan wil krijgen, verdwaalt hij een in een doolhof van papierwerk en regels. Zoals eerder gezegd wordt de last van alwetendheid te groot voor de heersende klasse en de nieuwe machthebbers worden zij die de regels opstellen, opschrijven en interpreteren. Het is het tijdperk van de advocaten en grote ondernemingen.

Dit stadium zal op een bepaald moment overgaan in het vijfde stadium. Het vijfde stadium, Grummet, vertegenwoordigt de overgang terug naar Chaos. De bureaucratie verstikt in haar eigen papierwerk en de mensen worden wanhopig en cynisch. De periode van Grummet begint met een sterke opkomst van magiërs, oplichters, hippies, kabouters, sjamanen, goeroes, komieken en andere chaotische krachten. Het is een periode van verlamming en ogenschijnlijke stilstand omdat er objectief gezien niet veel gebeurt. Subjectief gezien gebeurt er heel veel omdat een nieuwe cyclus onbewust wordt voorbereidt. Het is het tijdperk van het feminisme en een hernieuwde belangstelling voor kleine groepen zoals stammen, communes, vrienden en familie. De macht van allesoverheersende en alwetende mannelijke overheersers neemt snel af. Het mannelijke en het vrouwelijke principe komen eindelijk weer samen.

Uit bovenstaande beschrijvingen blijkt duidelijk dat volgens Weishaupt Nederland, en de rest van de westerse wereld, zich tussen stap vier en vijf bevindt. Een land als Griekenland staat al met beide benen in stadium 5, terwijl Nederland er net een voet in zet. Maar vroeg of laat zal ook Nederland zich geheel in fase 5 bevinden.

Sterke toename gedragsproblemen bij kinderen

Psychologen zien een sterke toename van diagnoses als adhd, add, odd, of autismespectrum-stoornisen bij kinderen. Indien u in de leeftijdsfase zit dat veel van uw vrienden en kennissen kleine kinderen hebben, dan zal u ook misschien zijn opgevallen, bijvoorbeeld op verjaardagen, hoeveel kinderen iets als adhd, add, hoogsensitiviteit of autisme hebben. Soms heeft de helft van de aanwezige kinderen een dergelijk ‘etiketje’.

Hoe is dit zo gekomen? Een verklaring is de marktwerking in de psychische gezondheidszorg waardoor psychologen producenten zijn geworden en patiënten nu klant zijn. Dan wordt iets als adhd en autisme een product dat verkocht wordt. Hoe meer ‘producten’ een psycholoog verkoopt, des te rijker hij wordt. Ook kan een verklaring zijn dat ouders op grote schaal slechter zijn gaan opvoeden. Dat ze alleen nog leuke ‘quality time’ met hun kinderen willen, en dat ze iets lastigs als ‘opvoeden’, grenzen stellen en corrigeren maar vervelend vinden, waardoor door een generatie van egoïstische kwetsbare, unieke en verwende sneeuwvlokjes in de schoolbanken zit. Dan is een etiketje een veilige manier om het onaangepaste gedrag van je kind buiten je eigen verantwoordelijkheid te leggen. Deze twee verklaringen zijn mijns inziens niet houdbaar. Psychologen zijn niet in één generatie op grote schaal geldbeluste oplichters geworden. En onze ouders konden echt niet beter opvoeden dan hun ouders of als de huidige generatie ouders.

Een toename van gedragsstoornissen als adhd, add en autisme past echter perfect bij de stadia die Adam Weishaupt heeft beschreven. De wereld om ons heen wordt steeds ingewikkelder, drukker, luider en chaotischer. De mens als evoluerend organisme past zich aan de veranderende omstandigheden aan; survival of the fittest. Hoe kan de mens zichzelf staande houden in deze ingewikkelde, drukke, luide en chaotische wereld? Natuurlijk door zich, of daarvoor af te sluiten (autisme), of in de chaos en drukte mee te gaan (adhd).

boilingfrogAutisme en adhd worden misschien nu als gedragsstoornissen gezien, omdat de generatie waar ze het meeste bij voorkomen, opgevoed wordt door een generatie ouders die langzaam de steeds ingewikkelder wordende wereld is ingegaan. Ik moet denken aan de bekende parabel van de kikker in de kookpot. Wanneer je een kikker in een pan met koud water zet, en deze pan langzaam verhit, dan zal de kikker dood gekookt worden zonder dat hij een poging doet om uit de pan te ontsnappen. Hij went langzaam aan het warmer wordende water, waardoor hij niet doorheeft wanneer het zo heet is geworden dat hij er aan doodgaat.

De huidige generatie ouders en grootouders hebben langzaam aan de steeds ingewikkelder wordende maatschappij kunnen wennen. Maar ook bij hen zien we aanpassingsproblemen. Denk maar aan de steeds groter wordende groep ‘onrendabelen’; mensen die niet (meer) de intelligentie of de energie hebben om de ‘ratrace’ te kunnen bijbenen. De kinderen die in het ‘hete water’ worden geboren, zullen zich meteen aanpassen aan hun omgeving. Ze sluiten zich af of gaan er in mee; autisme of adhd.

Stoornis of evolutie

Indien het inzicht van Adam Weishaupt klopt, en indien het klopt dat er een toename is van het aantal kinderen met gedragsstoornissen, dan is een verband tussen deze twee heel goed mogelijk, en zelfs wel voor de hand liggend. De vraag die dan oprijst, is hoe we dienen om te gaan met autisme en adhd. Moeten we deze blijven zien als een ‘stoornis’ met bijbehorende behandelingsplannen, of juist als een natuurlijke ontwikkeling van de mens om zich staande te houden. De wereld kunnen we niet veranderen. We gaan van Beamtenherrschaft naar Grummet of we het nou willen of niet. Mensen met adhd en autisme zijn misschien beter geschikt om te overleven in de huidige en komende tijd. Alle psychologen die nu deze kinderen behandelen, zijn misschien als Hansje Brinker met zijn vinger in de dijk, die wanhopig het water probeert tegen te houden.
Als u dit een zorgelijk vooruitzicht vindt, dan is het misschien goed om te weten welke fase er volgens Grummet komt:

Het eerste stadium, Unordnung of Chaos, is het punt waarvan alle civilisaties ontstaan en waar ze weer naartoe keren. Het is de natuurlijke conditie van de mensheid en is daarom volgens de Illuminati de fundamentele Thesis. Weishaupt associeerde dit stadium met de godin Eris en met andere godinnen, van Isis tot Ishtar en van Kwannon tot Kali, en dus met het vrouwelijke principe Yin. Een civilisatie in dit stadium werkt als het ideale zelforganiserend systeem. Europa bevond zich in dit stadium met de Danubische cultuur, zo genoemd omdat de meeste overblijfselen gevonden zijn langs de rivier Danube. Volgens archeologen was de Danubische cultuur agricultureel, pre-stedelijke, aanbad het een vrouwelijke in plaats van een mannelijke god, was mystiek en magie een wezenlijk onderdeel van hun wereldbeeld, en hebben ze nooit iets wat lijkt op een regering bedacht. De Minoische samenleving, de pre-Chou periode in China, en veel indianenstammen leefden of leven in een Unordnung-achtig sociaal framewerk. Vaak ziet een samenleving die zich in dit stadium bevindt de aarde als iets levends en oneindigs en er wordt weinig belang gehecht aan individueel bezit. Autoritaire mensen verafschuwen dit stadium van sociale anarchie en wetteloosheid.

Zoals u ziet; het komt allemaal vanzelf weer goed.

 

Abonneer
Abonneren op
guest

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

1 Reactie
oudste
nieuwste meest gestemd
Inline Feedbacks
Bekijk alle opmerkingen
jusd
10 jaren geleden

Dit is op Jusd herblogd.