Emanatie en terugkeer naar het Ene

Emanatie en terugkeer naar het Ene

De Neoplatoonse leer van ’emanatie en terugkeer’ is een centraal structurerend thema in de westerse esoterische traditie. In het neoplatonisme is het Ene de bron van alles, de hoogste goddelijkheid en ultieme werkelijkheid; een vormloze, oneindige, eenvoudige eenheid. Als zodanig ligt het buiten begrip van de stoffelijke zintuigen en de verstandelijke gedachte. Voor neoplatonisten zijn…

Dimensies van Mystiek

Dimensies van Mystiek

Mystiek is niet een geloofsbelijdenis. Het is een behoefte die een individu heeft om aan de duisternis te ontsnappen. Mystiek is een reis om je innerlijk te ontdekken. Mystiek is niet een geheim van zichzelf, maar is het Goddelijke Geheim onthuld. Mystiek is een experiment in menselijke relaties. Mystiek is om boven verleidingen en de…