Mystiek

O Mens, waar is uw kroon?

O mens, waar is uw kroon?
Hij volgt u door de eeuwigheid.
Waar is uw ziel, o mens?
Zij groeide uit d’ Oneindigheid
en hoort voor eeuwig slechts ù toe.

“Er is geen andere weg dan steeds van het ene bewustzijnsgebied over te gaan naar een hogere en verder gevorderde schrede op het ware kosmische pad. De enige toestand die verboden is in de trillingswereld van de grote Kosmos, is die denkwijze, die het mensenras zo laat vastroesten in eigen denkbeelden en voorstellingen, dat het, zich wanhopig vastklampend aan zijn begoochelingen zonder deze te willen laten varen, onmogelijk de wijdere ruimte van het universele denken kan bereiken.

Zij, die op deze wijze opgaan in het persoonlijke bewustzijn moeten verder gaan, totdat zij door een natuurlijke uitputting van hun denkbeelden en ervaringen niet meer vooruitkomen;dan grijpt de Absolute Wet uit zichzelf in met voorwaarts dwingende hand door middel van ziekte, pijn en verlies, totdat de mens genoeg heeft en de vloek van een verkeerd idee ziet binnenin de idee zelf.

Wanneer een ras of natie weigert dingen los te laten, die geschapen zijn door een deel van het menselijk denken in plaats van door datgene, wat werkelijk bestaat, dan neemt de Wet zijn vooruitgang in handen door opeenvolgende trillingen, die uitgezonden zijn door het denken, te laten terugwerken op zichzelf door middel van de lichtstraal.

Dan wordt te midden van oorlog, strijd, tweedracht en dood dat ras of die natie uitgeroeid, om dan weer geplaatst te worden in een opwaartse fase van de schepping. Op deze wijze kan het opnieuw beginnen in een ander contact met dat wat was, eer het menselijk bewustzijn bestond.

Heden ten dage nadert de beschaving met rasse schreden een belangrijk punt van reconstructie. Alles, wat nu zo vast en goed gefundeerd lijkt, zal zich spoedig in een staat van ontbinding bevinden. Iedere boom, die niet door de Waarheid geplant is, zal uitgeroeid worden.

Wij naderen een tijdstip, waarop de hedendaagse sociale,politieke, financiële en godsdienstige instellingen totaal omvergeworpen zullen worden, zodat er plaats gemaakt kan worden voor een nieuw tijdperk, waarin de mensheid in nauwer verband zal komen met dat, wat is en en al ingesteld was voor menselijk bewustzijn van nu het verdrong en opzij schoof.

De Waarheid wacht met oplettende, liefderijke en stralende weldadigheid, totdat de mens inziet, dat hij het bewustzijn van dat, wat altijd bestaan heeft, tot zich kan trekken en er één mee kan worden.

Langzaam rijst uit de as van de orthodoxie , de ware tempel in de mens,niet met handen gemaakt,eeuwig in de hemel. een groot nieuw ras van denkers komt naar voren mat forse schreden,spoedig zal het getij over de aarde vloeien, dat de overblijfselen meesleurt van de zelfbegoocheling, welke hen, die voortstrompelen onder de last van de evolutie, zolang in de weg heeft gestaan.

Het werk is reeds volbracht. Honderden miljoenen zijn al opnieuw verlost en levend bevrijd naar hart ,ziel,lichaam en gemoed. Zij vormen de kloppende polsslag van een nog ongeboren ras, dat de eeuwen als erfdeel krijgt.

Ik zie hen over de eeuwen heenstappen, hand in hand met God. Grote golven van wijsheid stromen op hen toe van de eeuwige kusten van het oneindige af. Zij hebben de moed naar voren te treden en zichzelf tot een deel van de eeuwige God te verklaren, de eeuwige Christus-God en de mens, die eeuwig Eén zijn in het eeuwige leven.

Zij hebben de moed naar voren te treden en bij de hemel te verklaren, dat veel van wat de mens geschreven heeft een leugen is en uit een vreselijke verblindheid geschapen.

Dit nieuwe ras begrijpt dat de ziel door zon en schaduw heen zonder bitterheid zoekt naar Liefde en ware Vrede en dat dit de Waarheid is van God en mens. Dit ras aarzelt niet om de gehele mensheid de blinddoek van bedrog van de ogen te rukken.

De grauwe geestverschijning, die eeuwenlang de voeten van de zwakke en weifelende ik-mens door zijn eigen onwetendheid gebonden heeft gehouden, zal volkomen weggevaagd worden. De mens merkt, dat hij al zijn beperkingen uitgewist heeft door zijn Ware Zelf als volkomen opgestaan te erkennen. Dan heeft hij zich verheven van mens tot God-mens,tot God.”

uit Meesters van het Verre Oosten
Baird T. Spalding

 

Gerelateerde artikelen

Abonneer
Abonneren op
guest

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle opmerkingen