Recensie: Rumi – Het kleine boek van het leven

Bezoekers van de Mystieke School weten vast al wel wie Rumi is. We kunnen daarom de introductie van waarom hij zo belangrijk is overslaan. Kenners van Rumi weten ook waarom het bijzonder is dat er een nieuw boek met zijn gedichten is uitgekomen.

In ‘Het kleine boek van het leven’ van Rumi zijn 202 van zijn mooiste gedichten verzameld. De gedichten zijn georganiseerd in drie tuinen: de Tuin van de Ziel, de Tuin van het Hart en de Tuin van de Geest. Er is heel mooi gebruikgemaakt van de allegorie van de mystieke tuin om niet alleen de gedichten een samenhang te geven, maar ook voor de vormgeving van het boek.

Goede mensen beter maken

Alle spirituele scholen – niet alleen de vrijmetselarij – hebben als doel om het individu te ‘verbeteren’. Dit betekent niet dat iemand beter wordt dan een ander, maar beter wordt ten opzichte van wie hij was. Omdat het Hogere zuiver is, kan een hoger bewustzijn alleen verkregen worden door de zuivering van jezelf. Jezelf verbeteren…

Wat is esoterie?

Lang geleden kwam op de werkplaats van Koning Salomo’s tempel een steenhouwer opdagen die mooie nieuwe kleren aan had, nieuwe werktuigen bij zich droeg en ook nog eens zeer gelukkig uit zijn ogen keek. Een collega vroeg waar hij zijn rijkdom en welzijn vandaan had. De steenhouwer vertelde dat hij in de zee had gedoken…

|

Alchemie en de Arabische hermetische traditie

Het Engelse woord ‘alchemie’ is afgeleid van het Arabische al-kīmiyāʾ, zelf een leenwoord van het Syrische kīmīyā dat op zijn beurt is ontleend aan het Griekse χημεια, wat ‘de kunst van het gieten van metalen’ betekent. De vroegst bewaard gebleven alchemistische teksten in het Westen, die in het Grieks zijn geschreven, gebruiken het woord ‘χημεια’…

Liefde

Er was eens een jongen die diep de bossen in dwaalde. Langs ontelbare bomen liep hij. En al die tijd was er deze eigenaardige gedachte die de hele tijd in zijn hoofd rondspookte: “Moet ik vooruit gaan, moet ik teruggaan, moet ik gewoon ronddwalen? Of zal ik gewoon doorgaan en zien wat er gebeurt?” En…

Het Evacomplex

Na hun buitengewoon succesvolle thriller Het Isisgeheim (HarperCollins Holland) verschijnt op 6 april van de hand van schrijvers Jeroen Windmeijer en Jacob Slavenburg een nieuw boek, Het Evacomplex. Hoofdpersoon is de internationaal vermaarde slangendeskundige Frank van As die bij Naturalis werkt, het natuurhistorisch museum in Leiden. Hij gebruikt zijn kennis echter ook in de kringen…