Waarom deze website?

Onze missie: Jou inspireren om bewuster in het leven te staan.
Wij geloven dat het allemaal begint bij een alerte en bewuste geest. Wanneer je geest beter gaat functioneren dan merk je dat in alle aspecten van je leven. Wij hopen dan ook dat onze cursussen niet alleen jou gelukkiger maken, maar het allerbelangrijkste: ook jouw familie, vrienden, medemensen, de dieren, het milieu en onze planeet.

Wijsheid op een nieuwe manier

De wijsheid van eeuwenoude, authentieke spirituele stromingen als gnostiek, hermetiek en vrijmetselarij is gelukkig niet geheel verdwenen. Maar ze houdt zich wel verscholen. Klaar om ontdekt te worden.

De eeuwenoude authentieke spiritualiteit vergt verdieping, bezinning, beoefening en herhaling. Dit kan je natuurlijk nog steeds doen op de analoge, traditionele, offline manier bij een spirituele leerschool of loge. Maar de moderne tijd waarin we leven biedt ons nieuwe technologieën waarmee de eeuwenoude wijsheid gemakkelijk in ons dagelijks leven gebracht kan worden.

“Ik heb, meen ik, tenslotte begrepen, waarom de mens het gelukkigste wezen is en bijgevolg alle bewondering waard, en ook wat per slot de positie is, die hij in de rangorde van het heelal door het lot verkregen heeft – benijdenswaard niet slechts voor de dieren maar voor de sterren, voor de bovenwereldlijke geesten. Het klinkt ongelooflijk en verbazingwekkend. Hoe zou het niet? Want ook hierom kan men terecht denken en verkondigen dat de mens een groot wonder is, een waarlijk bewonderenswaardig wezen.”

Pico della Mirandola

Onze Goeroe

Over De Mystieke School 1

Het gaat in de spirituele leerschool nooit om de leraar. In de geschiedenis bleven veel leraren anoniem om zodoende te voorkomen dat zij op een voetstuk werden geplaatst.

Ook in onze online cursussen blijven de leraren liever anoniem. Het gaat tenslotte niet om hen, maar om jou en jouw pad naar meer bewust-zijn. Daarom vind je in onze cursussen in plaats van een ‘echte’ leraar, onze mascotte Goeroe die je tips en advies geeft.

Waarom anoniem en zo ‘geheimzinnig’?

De mensen achter de website en cursussen willen graag anoniem blijven, omdat ze willen dat de inhoud op zichzelf staat.

In vroegere tijden bleven spirituele auteurs ook anoniem. Toen omdat het te gevaarlijk was door vijandige autoriteiten, nu om te voorkomen dat de tekst gekleurd wordt. Door de naam van de auteur weg te laten, krijgt het artikel een eerlijkere kans om beoordeeld te worden op de inhoud.