Algemene voorwaarden

De Mystieke School besteedt veel zorg aan de informatie die we op onze website plaatsen. We vinden het belangrijk je feitelijk juiste en betrouwbare informatie te bieden.

Ondanks die voortdurende aandacht voor kwaliteit kunnen we niet garanderen dat alle informatie op onze website steeds juist en volledig is. Daarom aanvaardt de Mystieke School geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie op mystiekeschool.nl, noch voor schade of problemen die voortkomen uit het gebruik of verspreiden ervan.

We stellen het zeer op prijs als je eventuele onjuistheden onder onze aandacht brengt. Dat kun je doen door een mailtje te sturen naar mystiekeschool@gmail.nl.

De Mystieke School is niet verantwoordelijk voor informatie op websites van anderen waarnaar op mystiekeschool.nl wordt verwezen.

De Mystieke School behoudt zich het recht voor tekst en vorm van door derden aan mystiekeschool.nl aangeboden informatie naar eigen inzicht aan te passen of te weigeren.

Copyright

De Mystieke School moedigt het gebruik en de verspreiding van informatie op onze website, inclusief onze naam en ons logo, zeer aan. Maar niet alles mag.

Voor het gebruik van ons logo is altijd, voorafgaand en schriftelijk toestemming nodig.

Voor commerciële doeleinden of persoonlijk gewin is altijd, vooraf en schriftelijk toestemming nodig.

Elke suggestie van goedkeuring door de Mystieke School van een product, dienst of bedrijf is niet toegestaan, tenzij de Mystieke School dit zelf expliciet heeft gedaan.

Het is – uiteraard – niet toegestaan je op welke manier dan ook voor te doen als de Mystieke School door gebruik te maken van onze huisstijl, ons logo en onze naam.

Het copyright van de beelden op mystiekeschool.nl berust bij de fotografen en illustratoren. Beelden mogen dus nooit zonder voorafgaande toestemming van de betreffende fotograaf of van de Mystieke School worden overgenomen.

Het staat een ieder vrij naar informatie op onze website te verwijzen en te linken of informatie met bronvermelding te citeren. Graag zelfs. Voor het overnemen van grotere stukken tekst (met of zonder vormgeving) in publicaties is voorafgaand schriftelijke toestemming nodig.