• Aleister Crowley-pakket: The Eye in the Triangle & The Equinox Volume III, Number 10

  79,95

  Aleister Crowley, the greatest Magus of the twentieth century, redefined the very basis of the Western Esoteric Tradition. His incalculably vast influence reaches through all modern occultism. Whether acknowledged or not, he is the father of the modern arts of ceremonial magick, western tantra, tarot and wicca. His devotees ascribe even greater significance to his life, regarding him as the Prophet of the Modern Age.

 • Arche 5: Een aantrekkelijke vrijmetselarij / Une franc-maçonnerie attrayante

  69,95

  Arche is het officiele magazine van de Grootloge van België (GLB). Het wordt tweetalig uitgegeven; in de Nederlandse taal en de Franse taal. Arche 5 heeft als overkoepelende thema die van een aantrekkelijke vrijmetselarij.

 • Beginselen van de Esoterische Filosofie (Purucker)

  25,00

  Hoewel H.P. Blavatsky’s Geheime Leer in brede kring wordt gezien als de voornaamste theosofische bron, vinden veel mensen de inhoud ervan nogal overweldigend. Dit boek voorziet in de behoefte aan een duidelijke toelichting van HPB’s meesterwerk.

  Het bevat een reeks lezingen die in besloten kring werden gehouden. Na toelichting van de drie fundamentele grondstellingen waarop Blavatsky’s boek is gebaseerd, geeft De Purucker commentaar op belangrijke passages uit dit werk.

  Als de lezer de Beginselen heeft bestudeerd, beschikt hij over een allesomvattende schets van de ontstaansgeschiedenis van de kosmos en van de mens.

 • Corpus Hermeticum (Italiaans/Italiano/Italian)

  24,95

  Il ”Corpus Hermeticum” è una raccolta di scritti filosofico-religiosi di epoca tardo-ellenistica, attribuiti ad Ermete Trismegisto, il Mercurio latino identificato anche con l’egiziano Thot, il Dio che dona agli uomini la scrittura.

 • De geheime genootschappen gids: de ultieme gids over mysterieuze organisaties

  14,95

  Ontdek de geheime waarheden achter s werelds meest mysterieuze organisaties. Van de vrijmetselaars en de tempeliers tot de Rozenkruisers en de Chinese triaden in deze ultieme gids leest u alles over de geschiedenis, overtuigingen en geheime rituelen van de machtigste geheime organisaties ooit.

 • De Roep der Rozenkruisers Broederschap

  16,95

  Tekst van en commentaar op het manifest van de klassieke Rozenkruisers: – De Roep der Rozenkruisers Broederschap. Middelpunt van zijn betoog in dit eerste deel vormt de gedachte, dat de broederschap der Rozenkruisers bij de spirituele ontwikkeling van de westerse mens in het algemeen, alsook bij die van de individuele zoeker, een belangrijke rol heeft gespeeld, ook al is deze Broederschap nooit in een uiterlijke organisatie aan het daglicht getreden.

 • De Spirituele Dimensie van het Enneagram (Negen gezichten van de ziel)

  64,95

  Het enneagram is een waardevol psychologisch instrument dat mensen kan helpen hun gedrag te begrijpen en te veranderen. Sandra Maitri’s boek onderscheidt zich van de meeste enneagramboeken door haar onderzoek naar de oorspronkelijke spirituele dimensie van het enneagram, dat licht werpt op een fundamentele ‘essentie’ in ieder mens.

 • De Triomf van de Universele Gnosis

  29,95

  De Triomf van de Universele Gnosis belicht een belangrijk moment in de geschiedenis van de moderne spiritualiteit: deel I beschrijft de ontmoeting tussen Antonin Gadal, de Patriarch van de Kathaarse Broederschap, en Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri, de geestelijk leiders van het Lectorium Rosicrucianum, en de doorwerking van die ontmoeting.

 • Geloof en Islam

  14,95

  Dit boek, Geloof en Islam, werd oorspronkelijk in het Perzisch geschreven onder de titel I’tiqâd-nâma door Hadrât Mawlânâ Khâlid al-Baghdâdî, een diepgaande ‘âlim van de islam en een specialist in ma’ârif van tasawwuf.

 • Golden verses of Pythagoras – Fabre d’Olivet (1975, hardcover)

  69,95

  Dit zijn de legendarische gouden verzen van Pythagoras, zoals vertaald (met inspiratie) in het Frans door Fabre D’Olivet, en vervolgens in het Engels (met gelijke inspiratie) vertaald door Nayan Louise Redfield.

  Het eerste deel van het boek is de poëtische vertaling van de zesendertig verzen zelf. Eén pagina geeft de originele Griekse tekst, de andere kant geeft de Franse vertaling, terwijl de Engelse vertaling onderaan beide pagina’s verschijnt. Het tweede deel van het boek gaat gedetailleerd in op alle verzen, vers voor vers.

 • Hermes En Haute-Egypte – Tome II

  19,95

  Tome II. (1982) Le Fragment du Discours Parfait et les Définitions Hermétiques Arméniennes. 50 + 566pp.

  Een werk van onberispelijke wetenschap, met teksten en vertalingen vergezeld van bibliografieën en uitgebreide inleidingen.

 • Het Pilgrim Fathers complot

  9,95

  Het anders zo rustige Leiden schrikt op wanneer de voorzitter van de plaatselijke vrijmetselaarsloge op gruwelijke wijze om het leven wordt gebracht. Bijna tegelijkertijd wordt er in een archief een manuscript gevonden waarin een anonieme auteur de tot dan toe verborgen geschiedenis vertelt van de Pilgrim Fathers, de Founding Fathers van de Verenigde Staten.