De geschiedenis en betekenis van het maçonnieke tableau

Een van de oudste symbolen van de vrijmetselarij is het maçonnieke tableau. Het tableau is, letterlijk en figuurlijk, het fundament waarop de maçonnieke broederschap is gebouwd. In de tijd van de metselaarsgilden was een tableau een bord, soms op een ezel, waarop de bouwplannen werden uitgelegd voor leerling-metselaars om te volgen. In de 21e eeuw…

Hoe esoterisch is de vrijmetselarij?

Veel mensen, zowel buitenstaanders als vrijmetselaars, zien de vrijmetselarij als belangrijk onderdeel van de westerse esoterische traditie. De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap, maar hoe esoterisch is zij eigenlijk? Zijn er esoterische en occulte leringen binnen de graden? Is het waar dat alles online is te vinden? Zijn de leringen allemaal christelijk of zijn er in…

Het belang van het kwadrateren van de cirkel in de vrijmetselarij

Het kwadrateren – of vierkant maken – van de cirkel is een probleem in de meetkunde dat voor het eerst werd voorgesteld in de Griekse wiskunde. Het is de uitdaging om een vierkant te construeren met de oppervlakte van een cirkel door slechts een eindig aantal stappen te gebruiken met passer en liniaal. Het kwadrateren…

Waarom in de vrijmetselarij Schoonheid hoger is dan Wijsheid

Waarom is in de vrijmetselarij in de trits van de drie kleine lichten Wijsheid, Kracht en Schoonheid, Schoonheid het allerhoogste? Er gaan stemmen op in de vrijmetselarij om Schoonheid te vervangen met Wijsheid waardoor de trits zou worden Schoonheid, Kracht en Wijsheid. In dit artikel gaan we dieper in op het begrip Schoonheid en waarom…

Het doel van vrijmetselarij en haar Renaissance in de 21ste eeuw

Vrijmetselaren horen in verschillende ritualen en in verschillende bewoordingen dat ze hun passies en begeertes dienen te beteugelen, en dat ze de deugden dienen te ontwikkelen. Deze opdracht komen we tegen in alle landen en alle culturen waar de vrijmetselarij wordt beoefend. Het wordt altijd geassocieerd met het verbeteren van jezelf, zodat de vrijmetselaar (een)…

De Zandloper en de Zeis – vergeten maçonnieke symbolen

De Zandloper en de Zeis zijn twee maçonnieke symbolen die zijn verdwenen uit de Europese vrijmetselarij. Ze worden nog wel gebruikt in de ritualen van de Amerikaanse vrijmetselarij. Volgens maçonnieke historici werden de twee symbolen eind 18e eeuw toegevoegd aan de ritualen. Ondanks dat ze zijn verdwenen, hebben ze nog wel een krachtige betekenis die nog…

Vrijmetselarij en het internet – Deel II

Wanneer je googled op ‘freemasonry’ dan krijg je meer dan 13,5 miljoen hits. Veel daarvan is negatief van toon. Dat wordt duidelijk bij het googlen op ‘freemasonry’ samen met ‘conspiracy’. Dan vindt Google meer dan 3,8 miljoen hits. Door de laagdrempeligheid van het internet is het heel gemakkelijk om zelf informatie toe te voegen. Er…

Retorica, Geometrie en de Boom der Wijsheid

Vrijmetselaren hebben een diep ontzag en waardering voor de nobele kunst van de geometrie. De oude Griekse filosofen respecteerden de nobele kunst van de retorica. Indien er een link is tussen de Griekse filosofie en de vrijmetselarij is er dan ook een link tussen geometrie en retorica? En wat leert de Boom der Wijsheid ons? Laten…