Vrijmetselarij

Hiram in de geschiedenis (deel 1 – pseudo-Rozekruisers)

Het paradijs van de dwaas is de wereld van de zelfgeschapen illusies. De onderliggende, eeuwige waarheid onderkent hij niet.

De duivel is het omgekeerde van God. Misleiding is de omgekeerde waarheid. De geest brengt de vorm voort die zijn ware evenbeeld moet zijn. Toch zal de vorm niet altijd de ware eigenschappen van de geest weergeven. Zo schijnt de zon op de aarde en brengen haar stralen heilzame en giftige planten voort. De geest van Christus rust voor eeuwig in Zijn glorie, zelfs als duizend zogenaamde christelijke sekten Hem op de verkeerde wijze zodanig vertegenwoordigen, dat Zijn evenbeeld er niet meer in herkend kan worden. Zo ook bestaan de ware Broeders van het Gouden Rozekruis nog steeds, zelfs als de naam van hun orde misbruikt is door bedriegers en dwazen.

In de tijd waarin het idee van Rozekruisersgezelschappen populair werd, floreerden tal van orden. Kloosters, conventen en religieuze orden waren de plaag van het land. In sommige plaatsen was de katholieke geestelijkheid, en in andere de protestantse almachtig. Het werk van de grote reformatie was nog maar net van start gegaan en vrijheid van denken en spreken was nauwelijks bekend. De protestantse geestelijkheid was niet minder intolerant dan de katholieke die hun voorafging. Op sommige plekken was deze nog steeds in het bezit van alle autoriteit die zij ten tijde van de inquisitie bezat.

image010

Als gevolg van de macht van de Kerk over de burgers in het land – een macht die zeer vaak werd misbruikt -, werd het noodzakelijk geheime genootschappen en plaatsen te hebben waar de leden elkaar in het geheim konden ontmoeten en hun meningen uitwisselen zonder door spionnen en verraders te worden afgeluisterd. Geheime orden van allerlei soort bestonden dan ook in groten getale. De belangrijkste waren de vrijmetselaars, een orde die, te danken aan de kracht van hun beginselen, nog steeds bestaat. In die tijd was de vrijmetselarij niet wat zij tegenwoordig is. Een schrijver van toen informeert ons, in een werk dat in 1666 werd gepubliceerd, dat het noch een politiek, noch een christelijk instituut was, doch een waarlijk geheime organisatie, die mannen toeliet die zeer graag de onschatbare verworvenheid van vrijheid van geweten wilden verwerven en aan kerkelijke vervolging wilden ontkomen.

Het aura van geheimzinnigheid dat rond de maçonnieke loges hing, was echter ook zeer aantrekkelijk voor allen met een mystieke inslag. Toen op een gegeven moment over het doen en laten van de vrijmetselaars vreemde geruchten de ronde begonnen te doen, fluisterden de onwetenden wilde verhalen onder elkaar. De geestelijken van die tijd hielpen deze verhalen op gang te komen, rond te gaan en te overdrijven, net als tegenwoordig het geval is. Men beschuldigde de vrijmetselaars van het bedrijven van zwarte magie en toverkunst, en sommigen betichtten hen zelfs van het samenspannen met duivels.

Al deze dingen leidden ertoe, dat de maçonnieke loges niet alleen aantrekkingskracht uitoefenden op hen die verlangden naar vrijheid van meningsuiting, maar ook op degenen die kennis wilden nemen van verboden geheimen. Bovendien poogden allerlei soorten avonturiers toegelaten te worden. Soms slaagden zij daarin. Veel maçonnieke broeders begonnen zich toe te leggen op het bestuderen en toepassen van de alchemie. Bepaalde verslagen bewijzen, dat in de loges somtijds alchemistische experimenten met succes werden uitgevoerd. Maar in het algemeen gesproken, verging het degenen die tot een loge toetraden opdat aan hen bepaalde zeer belangrijke geheimen onthuld zouden worden, vroeger net zoals nu: ze werden zwaar teleurgesteld. Want behalve de uiterlijke ceremoniën en tekens, waarvan zij hadden gezworen dat zij die nimmer zouden onthullen en die verder van geen belang waren, kregen zij geen enkele informatie die de moeite van het onthullen waard zou zijn geweest. Zij gingen van de ene naar de andere graad, betaalden grote sommen gelds om tot de hogere graden te worden toegelaten, terwijl er nog steeds geen onthullingen werden gedaan. Het enige wat zij bij die gelegenheden leerden, was weer een ander soort ceremonie; kennis die nauwelijks het geld waard was dat zij ervoor hadden neergeteld.

Daarom wekt het geen verbazing, dat toen de Rozekruisersmanie uitbrak en de meer overdreven verslagen over de grote krachten van die orde overal geloofd werden, de vrijmetselaars hun rangen openden voor iedereen van wie men aannam dat hij Rozekruiser was. En als zo iemand erin slaagde zijn Broeders te laten geloven dat hij inderdaad zulk een bevoorrecht mens was, won hij in de loge ogenblikkelijk veel aan invloed. Deze omstandigheden openden de deur van de maçonnieke loges voor een groot aantal rondtrekkende avonturiers, vagebonden, charlatans en zwendelaars. Vooral de katholieken en ook de protestantse ‘Jezuïeten’ zagen meteen hun kans schoon en poogden toelating tot de loges te krijgen onder de dekmantel van de Rozekruisers.

Zij beweerden in contact te staan met bepaalde onbekende superieuren, grootpatriarchen van Jeruzalem of onzichtbare wezens, wier opdrachten zonder vragen uitgevoerd moesten worden, maar wier namen niet mochten worden onthuld. Om dat soort verzonnen opdrachten effectiever te maken, produceerden zij brieven en documenten die ogenschijnlijk van deze superieuren afkomstig waren, maar die zij zelf hadden geschreven en verzegeld. Bij bepaalde gelegenheden volbrachten zij snelle trucs, produceerden in scène gezette verschijningen van geesten en overleden personen, met de bedoeling de leden van de loge een rad voor ogen te draaien en hun te doen geloven dat zij bovennatuurlijke gaven hadden. Zo maakten zij de vrijmetselarij tot hun instrument en gebruikten de macht die zij verwierven, voor het bevorderen van hun eigen belangen. Men zou hele boekdelen kunnen vullen met amusante verslagen van de verrichtingen van de pseudo-Rozekruisers, maar wij hebben slechts ruimte voor een aantal voorbeelden. Daarom zullen wij tot dat doel die nemen, waarvan de invloed in de geschiedenis van aanzienlijk belang was.

Meer lezen? Hiram in de geschiedenis, deel 2/ Schroepfer

 

Gerelateerde artikelen

Abonneer
Abonneren op
guest

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle opmerkingen