Maçon zonder schootsvel

“Word je als maçon geboren? Kan iemand zich vrijmetselaar noemen voordat hij ingewijd is? Bestaan er maçons zonder schootsvel?” Als het alleen maar om de “zoektocht” gaat en al het andere is franje dan zou het antwoord heel goed “ja” kunnen zijn, want er lopen genoeg zoekende mensen rond. Maar als men de zoektocht (met de…

De inwijding

Een inwijding is iets geheel anders dan een aanneming. Bij een aanneming is de enige noodzakelijke actie om de aanneming legitiem te maken het uitspreken van de zin waarin de aanname wordt bekrachtigd. Een inwijding behelst veel meer. Bij een inwijding ondergaat een kandidaat een aantal rituele beproevingen om te zien of hij uit het…

Pragmatische doelstellingen

Veel on- en offline gesprekken met vrijmetselaren hebben een zekere verbitterdheid in zich. Broederschap, idealen, utopische denkbeelden, onbereikbare doelen – niets moeten ze hier van hebben. Nee, haalbare, realiseerbare en pragmatische doelstellingen moet de vrijmetselaar zich voor ogen houden. De rest is allemaal verkwisting van energie. Veel hedendaagse vrijmetselaren stellen vraagtekens bij een ideale –…

De Beitel

Arthur Ward beschrijft het symbool van de beitel in zijn boek “Masonic Symbolism and the Mystic Way”. In zijn boek leren we wat zijn interpretatie is van de werktuigen van de Leerling-Vrijmetselaar. De beitel staat voor het intellect, de moker voor de wilskracht en de 24-maats liniaal voor het gevoel en ook de tijd. Met…

Werken aan je ruwe kanten

Veel zoekers op weg naar het Licht worden afgeschrikt door het idee om de confrontatie met hun duisternis, hun Ruwe Steen, aan te gaan. We willen graag ons spiritueel leven voorstellen als zoet, vriendelijk en als de liefhebbende ouder die we nooit hebben gehad. Onze eigen duisternis is als een bewaker voor de poort van…

De Carbonari

In Italië was er ooit een oud genootschap dat parallellen vertoonde met de vrijmetselarij. Deze broederschap stond bekend onder de naam Carbonari of Houtskoolbranders. Een stukje politieke geschiedenis Onder Napoleon werden in heel Italië nationalistische bewegingen niet toegelaten en vervolgd. Vandaar dat men zijn toevlucht zocht tot geheime genootschappen. De zogenaamde Carbonari is hiervan het…