11 veelgestelde vragen over vrijmetselaar worden

De vrijmetselarij is niet alleen heel oud, meer dan 300 jaar, maar ook nog eens behoorlijk besloten. Hierdoor kan het voor mensen die interesse hebben om vrijmetselaar te worden lastig zijn om goede antwoorden op hun vragen te vinden. In dit artikel beantwoorden we de 11 meest gestelde vragen. 1. Wat is vrijmetselarij? De vrijmetselarij…

4 inzichten over de vrijmetselarij als mysterieschool

In het artikel “Toekomst van de vrijmetselarij” wordt een grondige analyse gedaan van de uitdagingen waar de vrijmetselarij hede ten dage voorstaat. Toch is er mogelijk iets anders aan de hand. En wel dat de meeste vrijmetselaren de volle reikwijdte van vrijmetselarij niet begrijpen. De meeste vrijmetselaren zien de vrijmetselarij als een stelsel van moraliteiten,…

Vrijmetselarij en Islam

In het boek “Symbolism of Freemasonry” door de gerenommeerde auteur Albert G. Mackey wordt een interessante definitie van de vrijmetselarij gegeven. Mackey zegt: “De definitie van de vrijmetselarij, dat het ‘een wetenschap van de moraal is, gesluierd in allegorieën en geïllustreerd door symbolen,’ is zo vaak geciteerd dat, ware het niet voor haar schoonheid, ze sleets…

Ik ben Vrijmetselarij!

Ik ben geboren in de oudheid, tijdens de dagen toen mensen voor het eerste droomden van God. Ik ben door de eeuwen heen getoetst en waar bevonden. De kruispunten van de wereldgeschiedenis dragen de afdrukken van mijn voeten en de kathedralen van alle landen hebben de merktekens van de bekwaamheid van mijn handen. Ik streef…

Vrijmetselarij en mystiek: een socio-politiek argument

Wanneer we zeggen dat de vrijmetselarij mystiek is, ontstaat er al snel onduidelijkheid. Een onduidelijkheid die tweeledig is, namelijk over zowel de mystiek als over het sociaal-politieke karakter van de vrijmetselarij. Vrijmetselarij wordt vaak geassocieerd met een actieve betrokkenheid van haar leden bij het verbeteren van de maatschappij. Mystiek wordt geassocieerd met innerlijke verbetering. Als…

De gnostische wortels van de vrijmetselarij – Deel II

De inwijdingen van de gnostici waren vooral gecentreerd rondom de vier elementen en de zeven planeten. Ze bestonden meestal uit verschillende dooprituelen voor de verschillende inwijdingsfasen, en in de toekenning van specifieke wachtwoorden voor de verschillende fasen. Men geloofde dat de vier elementen – aarde, water, lucht en vuur – de verschillende stadia van bewustzijnsverlichting…

Uitleg Schootsvel George Washington

Volgens de overlevering kreeg George Washington dit schootsvel van markies, en medebroeder in de vrijmetselarij, Lafayette in augustus 1784. Dit kan echter niet worden bewezen. Wat wel zeker is, is dat dit schootsvel eigendom was van broeder Washington. Volgens recent onderzoek werd het gemaakt in China. Het schootsvel van George Washington is een studie in…