Voorbeelden van de hermetische erfenis van de vrijmetselarij

Voorbeelden van de hermetische erfenis van de vrijmetselarij

Wie met zijn Geest over zichzelf nadenkt, kent zichzelf en wie zichzelf kent, kent het Al: het Al is in de mens. Hermetische Definitie IX.4 Regelmatig is in allerhande literatuur te lezen dat in de vrijmetselarij de symboliek van de Hermetica terug te vinden is. In het algemeen wordt die stelling echter niet onderbouwd. In…

De relatie tussen Alchemie en Vrijmetselarij

De relatie tussen Alchemie en Vrijmetselarij

De meeste mensen denken bij alchemie aan een eeuwenoude geheimzinnige kunst die probeert om metalen te veranderen van lood in goud door middel van een substantie die de Steen der Wijzen wordt genoemd. Maar dit is een erg oppervlakkige kijk op de alchemie. Alchemie is zowel een spirituele filosofie als een experimentele wetenschap. De transmutatie…

Werken aan jezelf: de stoïcijnse filosofie in de vrijmetselarij

Werken aan jezelf: de stoïcijnse filosofie in de vrijmetselarij

Het bijzondere systeem van moraliteit wat de vrijmetselarij haar leden leert, is sterk geïnspireerd door de Griekse filosofie. In het bijzonder door de filosofie van het stoïcisme. Dat de vrijmetselarij een moderne voortzetting is van de oude Griekse filosofische scholen is ook te zien door het gebruik in de vrijmetselarij van de term ‘Opperbouwmeester des…

Het Verloren Symbool: De bij in de vrijmetselarij

Het Verloren Symbool: De bij in de vrijmetselarij

Wanneer je aan je fysieke uiterlijk werkt dan heb je fysieke hulpmiddelen nodig. Denk aan alle apparaten in sportscholen, maar denk ook aan de inhoud van make-up tasjes. Wanneer je aan je immateriële innerlijk werkt dan heb je immateriële hulpmiddelen nodig. Dit waren in de hele menselijke geschiedenis parabels, allegorieën maar vooral symbolen. Vrijmetselarij wordt…

Reflecteren over vrijmetselarij

Reflecteren over vrijmetselarij

Het thema van de laatste Maçonnieke Grensoverschrijdende Gemeenschappelijke Studiedag 2018-2 (= zaterdag 27 oktober 2018 in het logegebouw hoek Stoppel- en Koperstraat in Gent) is ‘REFLECTEREN OVER VRIJMETSELARIJ: IN versus OUT OF THE BOX DENKEN’. Dit spoort samen met het boek-in-wording ‘LOGES IN DE LAGE LANDEN. Toekomst uit traditie’ dat op zaterdag 25 mei 2019…

Recensie ‘De verborgen spiritualiteit van de vrijmetselarij’ van Karel Musch

Recensie ‘De verborgen spiritualiteit van de vrijmetselarij’ van Karel Musch

Op de Mystieke School schrijven we graag en veel over de spirituele, mystieke of esoterische kant van de vrijmetselarij. Naast de broederschap zijn de symboliek en de filosofie wezenlijke onderdelen van de vrijmetselarij. Onderdelen die vaak onderbelicht blijven omdat ze ‘eng’, ‘moeilijk’ of ‘zweverig’ zouden zijn. Daarom waren we blij toen we de titel van…

Is de vrijmetselarij esoterisch en spiritueel?

Is de vrijmetselarij esoterisch en spiritueel?

Is de vrijmetselarij, om een ‘new age’ term te gebruiken, een esoterische, spirituele traditie? Vrijmetselarij heeft in haar meer dan 300 jaar al vele benamingen gehad: onder andere een broederschap, een revolutionaire organisatie, een sekte, een liefdadigheidsorganisatie en een religie. Hoe de buitenwereld of vrijmetselaars de vrijmetselarij ook beschrijven, haar missie is vanaf het begin…

Hoe krijgen we ‘millennials’ de loge in?

Hoe krijgen we ‘millennials’ de loge in?

Niet alleen in Nederland maar in bijna alle maçonnieke jurisdicties wereldwijd zien we een verlangen om de doelgroep ‘mannen en vrouwen onder de 40’ te bereiken. Veel loges, maar ook de commissie Marketing & pr van het Grootoosten der Nederlanden, vragen zich bijna wanhopig af wat deze ‘millennials’ willen, hoe je met hen kan communiceren…

300 jaar Vrijmetselarij: Echt waar? En wat nu?

300 jaar Vrijmetselarij: Echt waar? En wat nu?

De vrijmetselarij is een authentieke westerse inwijdingstraditie. Misschien wel de laatste in haar soort. Haar filosofie is een prachtige symbiose van het neoplatonisme, in de vorm van de bouwsymboliek, en de gnostiek, in de vorm van de lichtsymboliek. Zij is zo oud als de mensheid. Een mooie beschrijving van haar is dat ze een bijzonder…