Waarom heeft de vrijmetselarij geheimen

Waarom heeft de vrijmetselarij geheimen

Jammer genoeg komt de vrijmetselarij niet vaak in het nieuws omdat het een prachtig systeem is voor het verbeteren van iemands karakter. Maar vooral omdat het een besloten broederschap is met geheimen. Veel buitenstaanders denken: “als je niks te verbergen hebt, dan heb je toch ook geen geheimen.” Maar geheimen hebben wel degelijk hun nut. Binnen…

Vrijblijvendheid

Vrijblijvendheid

Is de Vrijmetselarij niet iets te ver doorgeschoten in haar vrijblijvendheid? We hebben allemaal gehoord tijdens onze inwijding dat het op ons aankomt. Maar worden Leerlingen en Gezellen nu wel erg vrij gelaten? Doorstroming naar het Meesterschap gaat bijna automatisch. Deze vrijblijvendheid kan op de lange termijn de vrijmetselarij uithollen omdat er straks veel Meesters…

Maatschappelijke relevantie van de vrijmetselarij

Maatschappelijke relevantie van de vrijmetselarij

Heeft dat wat vrijmetselaren met elkaar in de loge beleven een maatschappelijke relevantie? Eén van de plichten die een vrijmetselaar heeft als zoeker naar Licht is om een betere, meer rechtvaardige, maatschappij te helpen vormen gebaseerd op vrijheid, gelijkheid en broederschap. Een belangrijke stroming binnen de vrijmetselarij was en is het Humanisme. Vrijmetselaren zouden de…

Overgang van Speculatieve naar Toegepaste Vrijmetselarij

Overgang van Speculatieve naar Toegepaste Vrijmetselarij

Historici zijn niet in staat om nauwkeurig de tijdsperiode te bepalen dat de vrijmetselarij is overgestapt van de operatieve naar de speculatieve vrijmetselarij. De verandering was geleidelijk en waarschijnlijk gedurende een periode van meer dan 50 jaar. Het begon vroeg in de 17de eeuw en kan misschien zijn begonnen toen operatieve loges welgestelde ‘patronen’ gingen…

Maçon zonder schootsvel

Maçon zonder schootsvel

“Word je als maçon geboren? Kan iemand zich vrijmetselaar noemen voordat hij ingewijd is? Bestaan er maçons zonder schootsvel?” Als het alleen maar om de “zoektocht” gaat en al het andere is franje dan zou het antwoord heel goed “ja” kunnen zijn, want er lopen genoeg zoekende mensen rond. Maar als men de zoektocht (met de…

De inwijding

De inwijding

Een inwijding is iets geheel anders dan een aanneming. Bij een aanneming is de enige noodzakelijke actie om de aanneming legitiem te maken het uitspreken van de zin waarin de aanname wordt bekrachtigd. Een inwijding behelst veel meer. Bij een inwijding ondergaat een kandidaat een aantal rituele beproevingen om te zien of hij uit het…

Toetreding

Toetreding

Iemand kan niet gevraagd worden om toe te treden tot de vrijmetselarij of een andere spirituele leerschool, maar hij of zij dient uit eigen beweging – uit innerlijke drang – aan te kloppen aan de poort. Wanneer iemand gevraagd wordt om toe te treden dan krijgt hij als het ware de vrijmetselarij aangeboden. Wanneer iemand…

Pragmatische doelstellingen

Pragmatische doelstellingen

Veel on- en offline gesprekken met vrijmetselaren hebben een zekere verbitterdheid in zich. Broederschap, idealen, utopische denkbeelden, onbereikbare doelen – niets moeten ze hier van hebben. Nee, haalbare, realiseerbare en pragmatische doelstellingen moet de vrijmetselaar zich voor ogen houden. De rest is allemaal verkwisting van energie. Veel hedendaagse vrijmetselaren stellen vraagtekens bij een ideale –…