Traditionele Observantie

De Mystieke School ondersteunt de Traditionele Observantie-richting in de hedendaagse vrijmetselarij. Traditionele Observantie loges leggen de nadruk op de traditionele inwijdingselementen besloten in de maçonnieke ritualen.

Deze nadruk vinden we onder andere terug in een plechtige aanpak van de rituaaluitvoering, gebruik van de Kamer van Overpeinzing, het vormen van de Broederketen na afloop van elke bijeenkomst, een lange(re) tijd tussen de verschillende graden en de verplichting van elke kandidaat om zijn vooruitgang in de Koninklijke Kunst te tonen via een Bouwstuk gepresenteerd aan de meesters der loge.

Elke bijeenkomst van een Traditionele Observantie loge wordt afgesloten met een (lichte) broedermaal, genaamd ‘Agape’. Agape is het oude Griekse woord voor “liefde”. In de Vrijmetselarij betekent deze term een maaltijd die vrijmetselaren gezamenlijk nuttigen die in het teken staat van (broederlijke) liefde.

Maçonnieke Vorming

De leden van een Traditionele Observantie loge geloven sterk dat het belangrijkste doel van de vrijmetselarij is om een sfeer te creëren waar vrije mensen van goede naam zich kunnen verenigen met als gemeenschappelijk doel om te streven naar deugdzaamheid en het leven in dienst van het Goddelijke/Hogere te stellen.

Het “werk” van een Traditionele Observantie loge is niet het oplezen van notulen of het bespreken van de financiën, of het organiseren van sociale of filantropische activiteiten. Maar eerder om een sfeer te creëren waar de leden de lessen kunnen leren die de vrijmetselarij in zich heeft, en het integreren van deze lessen in hun dagelijks leven.

Dit wordt aangeduid als Maçonnieke Vorming en staat voor het steeds voortschrijdende proces van spirituele en intellectuele vorming die alle vrijmetselaars moeten ondergaan om zichzelf in de vrijmetselarij te verbeteren. Deze term verschilt van Maçonnieke Instructie in dat het verwijst naar een proces van (innerlijke) groei dat meer is dan alleen het bevorderen van iemands intellectuele vermogens.

Maçonnieke Vorming is het proces van het bewerken van de Ruwe Steen van de onvolmaakte mens zodat de Zuivere Kubiek wordt van de volmaakte mens en daardoor geschikt is voor de heilige Tempel van Volmaking. Het is een constante transformatie met behulp van maçonnieke symbolen, rituelen, en lessen.

Alles wat een Traditionele Observantie loge doet houdt verband met bovenstaande vorming. Een succesvolle loge is een loge waar effectief de traditionele leer verborgen in de maçonnieke symbolen wordt doorgegeven en broeders gesteund worden in hun spirituele ontwikkeling.

Succesvolle Traditionele Observantie loges hebben idealiter een klein aantal leden (minder dan 50 broeders) zodat men betrokken is met elkaar, en in een veilige vertrouwde omgeving aan ieders spirituele ontwikkeling gewerkt kan worden. Broeders worden aangesproken met hun graad gevolgd door hun voornaam, bijvoorbeeld Leerling Robert, Gezel Hans en Meester Jaap.

Bijeenkomsten

Traditionele Observantie 1

Traditionele Observantie loges streven er naar om maçonnieke lessen en filosofie toegankelijk en interessant te maken voor hun leden. Ze zijn niet bang om zich bezig te houden met spirituele en religieuze onderwerpen en levensvragen die veel mensen steeds belangrijker vinden naar mate ze volwassener worden.

Een Traditionele Observantie loge probeert een sfeer te creëren waar leden de wijsheid, kracht en schoonheid in de vrijmetselarij kunnen doorgronden, en waar leden gestimuleerd worden om dieper in zichzelf te keren in plaats van de nadruk te leggen op de externe facetten van hun profane leven.

Een typische bijeenkomst van een Traditionele Observantie loge kan als volgt verlopen. De leden, allen gekleed volgens de kledingvoorschriften (zoals een donker kostuum. wit overhemd, donkere stropdas, zwarte schoenen, schootsvel en handschoenen) arriveren in de loge.

De loge is duister en verlicht met kaarsen. Klassieke muziek speelt zacht op de achtergrond. Indien het een rituaal is dan dienen de broeders vooraf het stilzwijgen te bewaren. In andere gevallen mag er op zachte toon geconverseerd worden. Een lichte maaltijd, bijvoorbeeld belegde broodjes met vruchtensap, is klaargezet.

Wanneer alle leden de Tempel zijn binnengetreden, gevolgd door de officieren en de Meester der loge zal deze laatste na officiële opening van de loge als eerste om een moment van stille contemplatie vragen. Dit duurt ongeveer tussen de 5 en 10 minuten. Hierna zal de Meester een broeder het woord geven om iets voor te dragen.

De broeder in kwestie kan van tevoren benaderd zijn en iets voorbereid hebben, of de Meester kan een broeder aanwijzen omdat hij graag de inzichten van deze broeder wil horen. Na het bouwstuk van de broeder wordt er een muziekstuk gespeeld.

Tijdens een bijeenkomst van een Traditionele Observantie loge worden geen notulen voorgelezen en geen huishoudelijke zaken doorgenomen, met als uitzonderingen de maandelijkse kandidatenlijst en rouwtekenplanken. De muziek die gespeeld wordt is vaak van een contemplatieve natuur en is een belangrijk onderdeel van elke bijeenkomst omdat deze bijdraagt aan een sfeer van schoonheid, kracht, plechtigheid en intimiteit. Middels de muziek kunnen de broeders tevens bekend worden gemaakt met de maçonnieke muziek die in de 18de eeuw gecomponeerd is en haar verband met de maçonnieke mysteriën.

Traditionele Observantie 2

Bouwstuk

Het bouwstuk dat opgeleverd wordt tijdens een bijeenkomst van een Traditionele Observantie loge is een essentieel onderdeel omdat het de voortdurende studie van de maçonnieke methode door de leden bevordert.

Het onderwerp van het bouwstuk moet relevant zijn voor de spirituele ontwikkeling van alle aanwezigen. Bouwstukken van een strikt historische of biografische aard zullen niet vaak worden opgeleverd. Hier is wel plaats voor tijdens de Agape na afloop.

Onderwerpen die passen bij een Traditionele Observantie loge zijn symboliek, inwijdingstradities, ritualen, metafysica, filosofie, godsdienst, muziek en (sacrale) kunst. De relatie van deze onderwerpen met de vrijmetselarij kan gevonden worden in de context van wereldreligies, esoterische tradities als Gnosticisme, Hermetisme, Neoplatonisme, Rozenkruizers, Kabbalah, Soefisme en andere westerse en oosterse tradities.

Als Primus inter pares heeft de Meester der loge het voorrecht om één keer in de maand een Bouwstuk op te leveren.

Sluiting

Voordat de Meester der loge de loge officieel sluit, vraagt hij wederom voor een moment van stille contemplatie. Nadat de loge is gesloten, vormen alle aanwezigen de broederketen, ook wel Keten van Eenheid, genoemd. Deze keten staat symbool van de eenheid der mensen en hoe we allemaal met elkaar verbonden zijn.

Na afloop begeven de broeders zich naar de Agape voor een hapje en een drankje. Hier kunnen de aanwezigen het opgeleverde bouwstuk en de muziek met elkaar bespreken.

Een Traditionele Observantie loge stelt haar leden in staat om optimaal op een spirituele manier de vrijmetselarij en haar rituelen tot zich te nemen. Een Traditionele Observantie loge faciliteert dat een broeder tijdens een rituaal zijn gedachten kan focussen op een mystieke/spirituele ervaring.

Traditionele Observantie zal niet aan alle – of zelfs een merendeel – van de vrijmetselaren appelleren, maar het is duidelijk dat er een groeiende behoefte is naar deze vorm van vrijmetselarij.

 

Online cursus om praktisch aan de slag te gaan

Abonneer
Abonneren op
guest

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle opmerkingen