Uitleg Schootsvel George Washington 1

Uitleg Schootsvel George Washington

Volgens de overlevering kreeg George Washington dit schootsvel van markies, en medebroeder in de vrijmetselarij, Lafayette in augustus 1784. Dit kan echter niet worden bewezen. Wat wel zeker is, is dat dit schootsvel eigendom was van broeder Washington. Volgens recent onderzoek werd het gemaakt in China.

Het schootsvel van George Washington is een studie in maçonnieke symboliek. Symbolen zijn echter ‘stille’ emblemen. Ze krijgen pas betekenis als ze worden geïnterpreteerd. Gezien de unieke aard van het interpretatieproces heeft geen van de symbolen een absolute betekenis.

apron3Onderstaande interpretatie van de symbolen is die welke de meeste vrijmetselaren accepteren en gebruiken:

 1. Rood symboliseert moed, ijver, het bloed van het leven, en vuur. Het is de kleur van de esoterische vrijmetselarij die ook wel de ´rode graden´ wordt genoemd.
 2. Wit vertegenwoordigt door de eeuwen heen zuiverheid en onschuld.
 3. Blauw is sinds de oudheid de kleur van weldadigheid, Het duidt op onsterfelijkheid, eeuwigheid, kuisheid en trouw. Het is de kleur van de symbolische vrijmetselarij die ook wel de ´blauwe graden´ wordt genoemd.
 4. Alziend Oog, symbool van waakzaamheid en van de Opperbouwmeester des Heelals.
 5. Goddelijke Stralen, symbool van de kracht van de Allerhoogste om tot de diepste uithoeken van het menselijk hart door te dringen.
 6. Regenboog wordt soms geassocieerd met de esoterische ´hoge´ graden. Het is ook onderdeel van de architectonische boog, zijnde de 9e boog onder de Tempel van Salomo. Het wordt ondersteund door twee pilaren (zie nr. 8). Een andere interpretatie noemt het de Boog van de Hemel welke wordt ondersteund door pilaren (Job 26:11). De pilaren die de boog ondersteunen staan symbolisch voor wijsheid en kracht.
 7. Maan, één van de symbolische Lichten in de vrijmetselarij. De Maan regeert en verlicht de nacht.
 8. Pilaren van Henoch. Henoch (of Enoch), uit angst dat de beginselen van de kunsten en wetenschappen (zie nr. 40) verloren zouden gaan, richtte twee Pilaren op. De ene was van marmer om vuur te weerstaan. De andere was van koper ​​om water te weerstaan. In het binnenste van de beide pilaren verstopte hij alle menselijke kennis. De bollen op de pilaren zijn symbolen van Eenheid, Vrede en Overvloed. (Zie ook nr. 37)
 9. Pilaren B en J stonden in het voorportaal van de Tempel van Salomo. (zie ook nr. 38). De bol op de linkerpilaar vertegenwoordigt de aarde (stoffelijke sfeer). De bol op de rechterpilaar vertegenwoordigt de hemel (geestelijke sfeer). Deze koperen pilaren met hun bollen zijn tegenwoordig de kolommen van de Eerste en Tweede Opziener. In de meeste loges zijn de Pilaren van Henoch en de Pilaren J en B met elkaar geïntegreerd tot één symbool.
 10. Duif is in de Vrijmetselarij een symbool van Noahs boodschapper. In ‘de oude symboliek vertegenwoordigt de duif  zuiverheid en onschuld.
 11. 47ste probleem van Euclides komt uit het eerste boek van de geometrie. Er wordt gezegd dat toen Pythagoras dit probleem oploste hij uitriep “Eureka!”, wat betekent “Ik heb het gevonden.” Het is echter geen probleem, maar een stelling.
 12. Hoop wordt soms afgebeeld als een vrouw met een anker. En ook als een anker in de buurt van de Ark (zie nr. 28). Het anker is een symbool van een gegronde hoop en een welbesteed leven. Door middel van hoop (een anker) houdt de ziel zich stevig en veilig vast aan het lichaam.
 13. Schietlood, in de Vrijmetselarij het symbool voor de Tweede Opziener, vermaant ons om in oprechtheid te handelen naar zowel onze medemensen als naar de Opperbouwmeester des Heelals. Het is één van de werktuigen van de operatieve vrijmetselaars die gebruikt werd om te zien of een steen loodrecht was.
 14. Ladder van Jacob (hier afgebeeld zonder hemel), was de spirituele ladder die Jacob zag in een visioen. De ladder loopt van de aarde naar de hemel. Op de ladder staan drie figuren of symbolen; Geloof, Hoop en Liefde.
 15. Onbekend symbool welke niet voorkomt in Angelsaksische Vrijmetselarij. Heeft mogelijk een Franse origine. Het kan verwijzen naar het belang van rechte hoeken in de vrijmetselarij.
 16. Kaarsen verwijzen naar de drie Kleine Lichten: Wijsheid, Kracht en Schoonheid. (Zie ook nr. 30 en nr. 31)
 17. Troffel, een werkinstrument van de operatieve metselaar. Wordt symbolisch gebruikt om het cement van broederlijke liefde en genegenheid aan te brengen.
 18. Vijfpuntige Ster vertegenwoordigt de vijf punten van meesterschap. Binnen de ster is de letter ‘G’. Dit is een bekend symbool van de Vrijmetselarij dat kan staan voor zowel God, Gnosis en Geometrie.
 19. Geblokte Vloer vertegenwoordiging de begane grond van de Tempel van Salomo. De maçonnieke Geblokte Vloer staat symbool voor de ogenschijnlijke dualiteit in het menselijk leven; zoals die tussen goed en kwaad.
 20. Traptreden zijn meestal drie in getal. De zeven treden op dit schootsvel verwijzen naar de trap in de vrijmetselarij die leidt naar het innerlijke heiligdom.
 21. Boek van de Heilige Wet is één van de Grote Lichten in de Vrijmetselarij.
 22. Doodskist staat altijd symbool voor de dood. In de 18e eeuw was het onderdeel van de esoterische symboliek.
 23. Schedel en Gekruiste Botten zijn symbolen van vergankelijkheid, sterfelijkheid en de dood.
 24. Acacia-tak. De acacia-boom is vermoedelijk het sitta-hout uit het Oude Testament. De naam wordt soms gespeld als ‘Cassia’. Het wordt al lang gebruikt als een symbool van onsterfelijkheid of regeneratie.
 25. Winkelhaak is in de Vrijmetselarij het Juweel van de Meester van de Loge. Het is één van de Grote Lichten in de Vrijmetselarij (zie nr.21) Het staat symbool voor de rechte verhouding waarin de vrijmetselaar moet staan tot de wereld om hem heen en zijn medemens.
 26. Passer is één van de Grote Lichten in de Vrijmetselarij (zie nr. 21 en nr. 25). Het staat symbool voor de reikwijdte waarin de vrijmetselaar verantwoordelijk is voor zijn doen en laten. Tevens herinnert het de vrijmetselaar aan zijn plicht om zijn verlangens en begeertes te beteugelen.
 27. Stenen Muur lijkt op dit Schootsvel een alternatief te zijn voor het Altaar of de Zuivere Kubiek. Het Boek van de Heilige Wet, de Passer en de Winkelhaak liggen op de Zuivere Kubiek. De Muur is opgebouwd uit negen rijen stenen. Het getal 9 heeft tal van verwijzingen in de Vrijmetselarij.
 28. Ark is het zinnebeeld van die Goddelijke Ark die ons veilig door de stormen van het leven voert. Het wordt vaak aangegeven met het symbool van de Anker. (zie nr. 12)
 29. Hamer wordt in de operatieve vrijmetselarij gebruikt om stenen stevig op hun plaats te tikken. Het wordt beschouwd als een symbool van premature dood.
 30. (Zie nr. 16)
 31. (Zie nr. 16)
 32. Gekruiste Sleutels zijn het symbool van de Penningmeester van de Loge dragen. Het symboliseert tevens de plicht van de vrijmetselaren om de geheimen van de Vrijmetselarij te bewaren in de veilige schatkamer van hun hart.
 33. Meetlat symboliseert de vierentwintig uur in elke dag welke wordt verdeeld in drie gelijke delen; één deel gewijd aan God, één deel gewijd aan werk en één deel gewijd aan familie en vrienden.
 34. Zwaard wijzend naar het Hart toont aan dat rechtvaardigheid ons vroeg of laat inhaalt. En dat, hoewel we onze gedachten, woorden en acties kunnen verbergen voor de ogen van onze medemens, ze niet zijn verborgen voor de Opperbouwmeester des Heelals. (zie nr. 4)
 35. Koord bestaat uit een koord met kwastjes aan de uiteinden. Het zinspeelt op de vier kardinale deugden: matigheid, standvastigheid, voorzichtigheid en rechtvaardigheid. Het Koord kan ook de broederband vertegenwoordigen; die heilige en mystieke band die mensen van verschillende culturen, religies, en sociale lagen verenigt in een broederschap.
 36. Waterpas is in de Vrijmetselarij het symbool voor de Eerste Opziener. Het symboliseert zowel gelijkwaardigheid als de gulden middenweg. Een vrijmetselaar betracht voorzichtigheid en zoekt niet de extremen op.
 37. (Zie nr. 8)
 38. (Zie nr. 9)
 39. Zon is één van de Lichten in de Vrijmetselarij (zie nr. 7). De Zon is een bron van licht en het herinnert de vrijmetselaar aan dat Geestelijk Licht waar hij continue naar op zoek is.
 40. Zeven Zespuntige Sterren. Het getal zeven staat symbool voor meerdere dingen. Het staat symbool voor de zeven vrije kunsten en wetenschappen: grammatica, retorica, logica, rekenkunde, meetkunde, muziek en astronomie. Het staat tevens symbool voor de zeven zondes en deugden. De zespuntige ster symboliseert de Goddelijke Voorzienigheid; de Ster van David of het Schild van David. Het bestaat uit twee geïnterlinieerde driehoeken. Dit symbool heeft meerdere maçonnieke interpretaties.
 41. Letters worden gebruikt in de rode graden (zie nr. 1)
 42. Bijenkorf is het embleem van bedrijvigheid. Het herinnert ons er aan dat we als rationele en intelligente wezens op deze aarde kwamen, en dat we ons te allen tijde nuttig moeten maken voor de wereld om ons heen en onze medemens.
 43. Schootsvel staat symbool voor onschuld en reinheid. Het vierkante vlak van het Schootsvel staat voor de stoffelijke sfeer, en het driehoekige vlak voor de geestelijke sfeer.

 

Online cursus om praktisch aan de slag te gaan

Vergelijkbare berichten

Abonneer
Abonneren op
guest

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle opmerkingen