• Hart voor Tao – Lao Zi’s gids voor universele wijsheid

  Waardering 0 uit 5
  19,95

  De Tao Teh Jing van Lao Zi is door de eeuwen door herkend als universele wijsheid die een leidraad kan vormen voor het dagelijks leven. Deze universaliteit vormt de grondtoon in Hart voor Tao.

  De auteur laat zien dat de 81 verzen verschillende thema’s vertegenwoordigen, zoals het bekende Wu Wei. Daarnaast Meer…verduidelijken de verzen elkaar. Vers 70 zegt dat Tao als een kostbare schat in het hart verborgen ligt. Deze ‘godvonk’ is de basis om Tao te volgen.

 • Heiligen Levens

  Waardering 0 uit 5
  8,50

  Prachtig groot boek met schitterende kleuren afbeeldingen van Heiligen, met omschrijving en de dagen waarop zij herdacht/ gevierd worden.

 • Hermes En Haute-Egypte – Tome II

  Waardering 0 uit 5
  19,95

  Tome II. (1982) Le Fragment du Discours Parfait et les Définitions Hermétiques Arméniennes. 50 + 566pp.

  Een werk van onberispelijke wetenschap, met teksten en vertalingen vergezeld van bibliografieën en uitgebreide inleidingen.

 • Het Tibetaanse boek van leven en dood

  Waardering 0 uit 5
  15,00

  Dit prachtige boek is niet, zoals de titel suggereert, een nieuwe uitgave van het Tibetaanse boek van leven en sterven van Sogyal Rinpoche, maar meer een inleiding over het Tibetaans boeddhisme (zoals Geshe Thupten Jinpa, de hoofdvertaler voor de Dalai Lama in zijn voorwoord stelt).

 • Het Tibetaanse dodenboek – Ervaringen in het stadium van het sterven

  Waardering 0 uit 5
  9,95

  Het eeuwenoude Tibetaanse dodenboek (Barde hödol) is misschien wel het merkwaardigste boek da het Westen van het Oosten ontvangen heeft. Nadat het eeuwenlang (van mond tot oor) werd over geleverd, zou deze tekst zijn opgeschreven door Padma Sambhava, de yoga-leraar die het boeddhisme in de achtste eeuw naar Tibet bracht en die als grondlegger van het lamaïsme wordt beschouwd.

 • Het Verhaal Van De Filosofie

  Waardering 0 uit 5
  10,00

  Het fascinerende verhaal van 2500 jaar westerse filosofie, van de oude Grieken tot de moderne tijd. Dit toegankelijke en uitgebreide overzicht van de geschiedenis van ons denken van de Britse filosoof, schrijver en televisiepresentator Bryan Magee zal zowel de leek als de student filosofie aanspreken.

 • Homeros Ilias en Odyssea

  Waardering 0 uit 5
  15,00

  De “Ilias” en de “Odyssea” zijn omvangrijke heldendichten, die aan de grote Griekse dichter Homeros worden toegeschreven. Beide meesterwerken zijn in deze tekstgetrouwe prozavertaling voor een groot publiek toegankelijk gemaakt.

 • Houten beeldje Garoeda

  Waardering 0 uit 5
  14,00

  Dit is een prachtig houten beeldje van een Garoede die een hap neemt in het schildpad. Normaal staat de Garoeda vaak op de schildpad. Garoeda of Garuda is in de hindoeïstische mythologie een mythisch wezen, deels mens, deels adelaar.

 • Islamitische filosofie – Een geschiedenis

  Waardering 0 uit 5
  15,95

  De islamitische wijsbegeerte heeft zijn wortels in het antiek-Griekse denken, maar zet deze traditie op een geheel eigen wijze voort. Daardoor behandelt ze een voor ons relatief vertrouwde thematiek, maar slaat ze daarbinnen verrassende nieuwe paden in.

  Dit helder geschreven overzicht presenteert de uitgangspunten en doctrines van de grote moslimdenkers van het Midden-Oosten, Noord-Afrika, islamitisch Spanje en het Perzische cultuurgebied. Deze denkers, onder wie Avicenna (Ibn Siena), Averroës (Ibn Roesjd), Ibn Chaldoen en Ibn al-Arabi, hebben denkbeelden ontwikkeld die tot op de dag van vandaag hun invloed doen gelden

 • Karma en reincarnatie – Vroeger, nu en in de toekomst

  Waardering 0 uit 5
  14,95

  Het bijzondere van dit boek is dat de verschillende karma en reïncarnatie-opvattingen naast elkaar worden belicht, zonder waardeoordeel. Dit boek biedt dan ook een rijk palet aan opvattingen en ervaringen over karma en reïncarnatie.

 • Ling Ch’i Ching – Een klassiek Chinees orakel

  Waardering 0 uit 5
  9,95

  Evenals de beroemde I Ching ( I Tjing ) bevat de Ling Ch’i Ching rijke poëtische beelden en metaforen, die de dynamische principes van hemel en aarde verbinden met de activiteiten van de mensen. Maar de Ling Ch’i Ching is lang niet zo mysterieus als de I Ching, is veel meer gericht op vragen van het leven van alledag en is makkelijker te raadplegen omdat er geen veranderende lijnen zijn.

 • Mani: A Religio-historical Description of His Personality

  Waardering 0 uit 5
  49,95

  Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.